ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΙΕ_NEW

Αιτήσεις Αξιολόγησης - Μοριοδότησης Επιστημονικών Εκδηλώσεων Σ.Ι.Ε/Σ.Ε.Α.