18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 18-21/11/2020

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Τίτλος: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

Χώρος Διεξαγωγής: Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Ημερομηνία: 18 – 21 Νοεμβρίου 2020

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

website: www.concopco.com/hsicm2020

e-mail: asoubasakou@concopco.com