Κατηγορία: ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

ΓΝΜΔ 1511- Σχετικά με αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου λειτουργίας Οφθαλμολογικού Ιατρείου εντός του Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης

περισσότερα …

ΓΝΜΔ 1514- Ερώτημα του ΙΣ Ευβοίας σχετικά με την ημερομηνία συμπλήρωσης του έτους συνταξιοδότησης

περισσότερα …

ΓΝΔ 1506- Έχουν δικαίωμα οι Ιατρκοί Σύλλογοι να ασκούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους σε φορείς ΠΦΥ;

περισσότερα …

ΓΝΔ 1504- Έχουν δικαίωμα ψήφου οι ιατροί που είναι σε διακανονισμό για χρέη προς τον Ιατρικό Σύλλογο;

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1500 – Αναδρομική εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1499- Τι προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση Δημοτικού ιατρείου

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1495: Ενημέρωση του κοινού για τους γιατρούς που εκτελούν νομίμως υπερηχογραφήματα

περισσότερα …

Παραίτηση του Προέδρου του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας κ. Τελλή Νικ.

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com       Αθήνα, 3.3.2017     ΓΝΜΔ 1492/3.3.2017 ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 322/7.2.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Το με αρ. πρωτ. 32/2.2.2017…

περισσότερα …

ΓΝΜΔ 1455- νομικό καθεστώς που διέπει τη σύσταση και λειτουργία Ιατρικών Συνεταιρισμών (Φυσικών Προσώπων) της ίδιας Ειδικότητας ή διαφορετικών Ειδικοτήτων

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e–mail: chpolitis@gmail.com       Αθήνα, 22.9.2016     ΓΝΜΔ 1455/22.9.2016 ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 1649/17.8.2016 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Το με αρ. πρωτ. 298/22.7.2016…

περισσότερα …

ΓΝΜΔ 1441- Μπορεί να αδειοδοτηθεί και να λειτουργεί ιατρείο σε ξενοδοχειακή μονάδα;

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e–mail: chpolitis@gmail.com       Αθήνα, 12.7.2016 Προς Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο Πρόεδρο Π.Ι.Σ. Πλουτάρχου 3 10675 Αθήνα   Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.     ΓΝΜΔ 1441/12.7.2016 ΣΧΕΤ. …

περισσότερα …