Κατηγορία: Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Προϋποθέσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση

περισσότερα …

Δικαιολογητικά

περισσότερα …