Κατηγορία: Γενικά

Γενικά

Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα τη ΛΑΡΙΣΑ περιόδου Απριλίου 2019

περισσότερα …

Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ περιόδου Απριλίου 2019

περισσότερα …

Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την ΠΑΤΡΑ περιόδου Απριλίου 2019

περισσότερα …

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρικοί Σύλλογοι

περισσότερα …

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τον Π.Ι.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ 25088/2-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα “Παρέχονται Πληροφορίες”, όπως κοινοποιήθηκε σε όλες της Περιφέρειες της Επικράτειας, σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπ’ αρίθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 24768/29-3-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας» και συγκεκριμένα…

περισσότερα …