Θέσεις εργασίας

Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών ΕΣΥ

Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών ΕΣΥ

περισσότερα …

Περιφέρεια Αττικής: Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για τουλάχιστον 207 ώρες απασχόλησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

περισσότερα …

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους: «Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους: «Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

περισσότερα …

Π.Π.Α.Κ.Α.Μ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής

Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «Μιχαλήνειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος

περισσότερα …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

περισσότερα …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

περισσότερα …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

περισσότερα …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ ΓΝΖ.

περισσότερα …