Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Ο Π.Ι.Σ. συμμετέχει στον αγώνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Ο Π.Ι.Σ. συμμετέχει στον αγώνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

περισσότερα …

Ενημέρωση μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. της 1/10/2021

Ενημέρωση μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. της 1/10/2021

περισσότερα …

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Δ/ντή του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Δ/ντή του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

περισσότερα …

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Επιστημονικής Επιτροπής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Επιστημονικής Επιτροπής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δώδεκα (12) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δώδεκα (12) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

περισσότερα …

Diploma of the Hellenic Spine Society , Υβριδικό (Θεσσαλονίκη), 12-13/11/2021

περισσότερα …

Τροποποίηση (1η
) της υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.53147/30.08.2021 με θέμα:
«Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Εξεταστικές Επιτροπές Ιατρικών και Οδοντιατρικών
Ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων».

περισσότερα …

Τροποποίηση (1η
) της υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.53149/30.08.2021 με θέμα:
«Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Εξεταστικές Επιτροπές Ιατρικών και Οδοντιατρικών
Ειδικοτήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων».

περισσότερα …

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

περισσότερα …

Ε.Ο.Μ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου με ιατρούς

Ε.Ο.Μ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου με ιατρούς

περισσότερα …