Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας, με Α.Π.Υ.

Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας, με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας