Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Ω.Κ.Κ.: Προκηρύξεις για κενές θέσεις ιατρών

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.): Προκηρύξεις για κενές θέσεις ιατρών

περισσότερα …

Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών: Ανάγκη συνεργασίας Ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών: Ανάγκη συνεργασίας Ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

περισσότερα …

ΑΤΠΣΥΤΕ: Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρούς στα ιατρεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ): Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρούς στα ιατρεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

περισσότερα …

Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας, με Α.Π.Υ.

περισσότερα …

Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Παθολογίας

Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό
συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Παθολογίας με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

περισσότερα …

Κ.Υ. Καρλοβασίου Σάμου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για παρεχόμενες υπηρεσίες στο Κ.Υ. Καλοβασίου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών

περισσότερα …

Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών ΕΣΥ

Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών ΕΣΥ

περισσότερα …

Περιφέρεια Αττικής: Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για τουλάχιστον 207 ώρες απασχόλησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

περισσότερα …

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους: «Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους: «Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

περισσότερα …