Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στο Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο”

Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο”: οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών

περισσότερα …

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Πρόσκληση για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Συμπλήρωση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ιατρών Γενικής Ιατρικής για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας

περισσότερα …

Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας, με Α.Π.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας, με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,

περισσότερα …

Κ.Υ. Αμοργού: Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών

Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών στο Κέντρο Υγείας Αμοργού

περισσότερα …

Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας με Α.Π.Υ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31-12-2020 καθώς και για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δεκαοκτώ (18) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαοκτώ (18) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ: Πρόσκληση για πρόσληψη επικουρικών ιατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.

περισσότερα …

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής, με δελτίο ΑΠΥ

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής, με δελτίο ΑΠΥ

περισσότερα …