Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών, με Α.Π.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Παθολογίας και Αναισθησιολογίας

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για το Γ.Ν. Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας:

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες:

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες:

περισσότερα …

Γ.Ν.Α “Γ. Γεννηματάς”: Προκήρυξη κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

περισσότερα …

Γ.Ν. Πρέβεζας: Πρόσκληση συνεργασίας με ειδικευμένους ιατρούς, ειδικότητας Αναισθησιολογίας και Παθολογίας, με Δ.Π.Υ.

Πρόσκληση συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας και Παθολογίας,

περισσότερα …

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

περισσότερα …

Π.Ι. Βιλίων: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γενικού Ιατρού, Α.Π.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,

περισσότερα …

Γ.Ν. Χίου “Σκυλίτσειο”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου “Το Βουβάλειο”: Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

Πλήρωση τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ε.Σ.Υ

περισσότερα …