Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας, Χωρίς κατηγορία

Γ.Ν. Θήρας: Επαναπρόσκληση για Πρόσληψη Προσωπικού Ιατρικών Ειδικοτήτων, στην ΑΕΜΥ ΑΕ

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΕ -5- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας:

περισσότερα …

Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο: Μίσθωση υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο ενδιαφέρεται να μισθώσει υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για ένα έτος

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη έξι (6) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες:

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης οικονομικού διευθυντή

O Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) στη Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό άτομο στην θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δεκατριών (13) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκατρείς (13) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες:

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικών ιατρών για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών των κάτωθι ειδικοτήτων

περισσότερα …

ΟΚΥπΥ Κύπρου: Προκήρυξη είκοσι επτά (27) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για είκοσι επτά (27) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες

περισσότερα …

Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου “Το Βουβάλειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού με ειδικότητα Παιδιατρικής

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ενδιαφέρεται για την
άμεση πρόσληψη επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Παιδιατρικής.

περισσότερα …

Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη αναισθησιολόγων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας, με απόδειξη παροχής υπηρεσιών

περισσότερα …