Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ: Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ: Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται, για την άμεση πρόσληψη πέντε (5) επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων: – Αναισθησιολογίας (1) – Νεφρολογίας (1) Καρδιολογίας (1) Παθολογίας (1) Ογκολογίας-Παθολογίας (1) Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση…

περισσότερα …

ΟΚΥπΥ Κύπρου: Προκήρυξη εννέα (9) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας θέσης Παιδιάτρου με ΔΑΠΥ στο Κ.Υ. Καρλοβασίου

Ο ιατρός θα υπογράψει σχετική σύμβαση παροχής
υπηρεσιών έναντι συνολικής αμοιβής έως του ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι (2.686) ευρώ

περισσότερα …

ΑΕΜΥ Α.Ε.: Πρόσκληση για απόσπαση προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

περισσότερα …

ΟΚΥπΥ Κύπρου: Προκήρυξη για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Κύπρο. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,

περισσότερα …

Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ”: Πρόσληψη επικουρικού ιατρού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

περισσότερα …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ.

περισσότερα …

Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ: «Υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας πέντε (5) ιατρών εξωτερικών συνεργατών κατόχων Α.Π.Υ. με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»

περισσότερα …

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: Προκήρυξη δέκα (10) κενών θέσεων ιατρικού λειτουργού ΤΑΕΠ

περισσότερα …

Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

περισσότερα …