Κατηγορία: Ιατρικό Επάγγελμα

Θέσεις εργασίας

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής, με δελτίο ΑΠΥ

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής, με δελτίο ΑΠΥ

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξης τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας Παθολογίας για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.

περισσότερα …

Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με Δ.Π.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτών ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, για συνεργασία με το Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

περισσότερα …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση Τίτλων Ειδικότητας επιτυχόντων εξεταστικής περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση Τίτλων Ειδικότητας επιτυχόντων εξεταστικής περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

περισσότερα …

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων από ειδικευμένους ιατρούς, με δελτίο ΑΠΥ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γεν. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη των αναγκών του σε ιατρικό προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με ειδικευμένους ιατρούς, με δελτίο ΑΠΥ

περισσότερα …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση παπύρων τίτλων ειδικότητας Εξεταστικής περιόδου Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση παπύρων τίτλων ειδικότητας Εξεταστικής περιόδου Αυγούστου 2020

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Αποτελέσματα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Αποτελέσματα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη έξι (6) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών Ψυχικής Υγείας

ίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας, για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

περισσότερα …