Διαδικασία παραλαβής εγγράφων από τον Π.Ι.Σ.
Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο παραλαβής εγγράφων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο παραλαβής εγγράφων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή των εγγράφων σας από τον Π.Ι.Σ. μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1) Με αυτοπρόσωπη παρουσία
2) Παραλαβή από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο
3) Παραλαβή από εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier)

Παρακαλούμε, πατήστε στο σύνδεσμο [Περισσότερα] για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με κάθε μέθοδο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ