Κατηγορία: – Παραλαβή εγγράφων από Π.Ι.Σ.

- Παραλαβή εγγράφων από Π.Ι.Σ., Γενικά, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ιατρικό Επάγγελμα

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο παραλαβής εγγράφων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή των εγγράφων σας από τον Π.Ι.Σ. μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1) Με αυτοπρόσωπη παρουσία
2) Παραλαβή από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο
3) Παραλαβή από εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier)

Παρακαλούμε, πατήστε στο σύνδεσμο [Περισσότερα] για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με κάθε μέθοδο.

περισσότερα …