Κατηγορία: – Παραλαβή εγγράφων από Π.Ι.Σ.

- Παραλαβή εγγράφων από Π.Ι.Σ., Γενικά, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ιατρικό Επάγγελμα

Τρόπος παραλαβής των εγγράφων από Π.Ι.Σ.

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο παραλαβής εγγράφων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο παραλαβής εγγράφων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

περισσότερα …