Δικιολογητικά

Δικιολογητικά Προσωρινής Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Αφορά ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ πολίτες (πλήν Ελλήνων) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δικαιολογητικά: 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο 2. Πτυχίο ιατρικής 3. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος από τον επίσημο φορέα του κράτους που είναι η μόνιμη εγκατάσταση. 4. Τίτλος ιατρικής...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ