Κατηγορία: Δικιολογητικά

Δικιολογητικά, Χωρίς κατηγορία

Δικιολογητικά προσωρινής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Δικιολογητικά Προσωρινής Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Αφορά ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ πολίτες (πλήν Ελλήνων) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δικαιολογητικά: 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο 2. Πτυχίο ιατρικής 3. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος από τον επίσημο φορέα του κράτους που είναι η μόνιμη εγκατάσταση. 4. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας (εάν υπάρχει) 5. Good standing πρόσφατο (εντός τρίμηνου) 6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη (στην Ελλάδα) 7.…

περισσότερα …