Κατηγορία: ΠΙΣ προς Συλλόγους

ΠΙΣ προς Συλλόγους

ΠΙΣ προς Ιατρικούς Συλλόγους σχετικά με τις άδειες άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, τις εξετάσεις των ειδικοτήτων, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάστασης, τα πιστοποιητικά ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

περισσότερα …

Ενημέρωση ΠΙΣ προς Ιατρικούς Συλλόγους σχετικά με τις ʼδειες ʼσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, τις εξετάσεις των ιατρικών ειδικοτήτων, τα πιστοποιητικά υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, τα πιστοποιητικά ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλαμτος και της χ

περισσότερα …

Επιστολή Π.Ι.Σ. ΑΠ 943: παράβολα ΚΥΑ-διασύνδεση Ι.Σ. με Π.Ι.Σ. – εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας

περισσότερα …

Νομοθετικές ρυθμίσεις Ν. 4565/18- άρθρο 4

περισσότερα …

Επιστολή Π.Ι.Σ. προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

περισσότερα …

Εισήγηση κ. Γρηγόρη Τσόλια στην Ημερίδα του ΠΙΣ για το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

περισσότερα …

Εισηγήσεις στην Ημερίδα του ΠΙΣ για το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

περισσότερα …

Εισήγηση κ. Παπανικολάου Χριστίνας στην Ημερίδα του ΠΙΣ για το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

περισσότερα …

Εισήγηση κ. Κακουλίδη Γ. στην Ημερίδα του ΠΙΣ για το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

περισσότερα …

Εισήγηση κ. Λίλιαν Μήτρου στην Ημερίδα του ΠΙΣ για το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

περισσότερα …