Κατηγορία: Προσωρινή Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Δικιολογητικά, Χωρίς κατηγορία

Προσωρινή Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ πολίτες πλήν Ελλήνων.

Δικιολογητικά Προσωρινής Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Αφορά ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ πολίτες (πλήν Ελλήνων) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δικαιολογητικά: 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο 2. Πτυχίο ιατρικής 3. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος από τον επίσημο φορέα του κράτους που είναι η μόνιμη εγκατάσταση. 4. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας (εάν υπάρχει) 5. Good standing πρόσφατο (εντός τρίμηνου) 6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη (στην Ελλάδα) 7.…

περισσότερα …