ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μαζική υποβολή αιτήσεων Μαρτίου για Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 21/03/2023 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 22/03/2023 ώρα 14:00
  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 22/03/2023 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 23/03/2023 ώρα 14:00 κ.ο.κ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος θα εκδοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο αιτούμενος κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα (όνομα, επώνυμο, κλπ). Τα στοιχεία σας θα πρέπει να αναγράφονται όπως ακριβώς στην ταυτότητα (για τους Έλληνες), ή στο διαβατήριο (για τους αλλοδαπούς). Συνεπώς, ο κάθε αιτούμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην άδειά του.
Υπενθύμιση: Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος είναι μοναδική και αναντικατάστατη. ΔΕΝ επανεκδίδεται.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...