Κατηγορία: Επικαιρότητα

Επικαιρότητα, Ευρωπαϊκά - Διεθνή

U.E.M.S: Επανέναρξη της διαδικασίας επικύρωσης των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ειδικότητας

U.E.M.S: Επανέναρξη της διαδικασίας επικύρωσης των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ειδικότητας

περισσότερα …

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 28/2023 (10 Ιουλίου 2023 – 16 Ιουλίου 2023)

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 28/2023 (10 Ιουλίου 2023 – 16 Ιουλίου 2023)

περισσότερα …

Association Européenne des Médecins des Hôpitaux/ European Association of Senior Hospital Physicians (ΑΕΜΗ): Ενημέρωση για Clinical Leadership

Association Européenne des Médecins des Hôpitaux/ European Association of Senior Hospital Physicians (ΑΕΜΗ): Ενημέρωση για Clinical Leadership

περισσότερα …

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 27/2023 (03 Ιουλίου 2023 – 09 Ιουλίου 2023)

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 27/2023 (03 Ιουλίου 2023 – 09 Ιουλίου 2023)

περισσότερα …

Διάγραμμα οδηγιών – ενεργειών σχετικά με την έκδοση άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

περισσότερα …

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 26/2023 (26 Ιουνίου 2023 – 02 Ιουλίου 2023)

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 26/2023 (26 Ιουνίου 2023 – 02 Ιουλίου 2023)

περισσότερα …

Τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

Τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

περισσότερα …

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 25/2023 (19 Ιουνίου 2023 – 25 Ιουνίου 2023)

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 25/2023 (19 Ιουνίου 2023 – 25 Ιουνίου 2023)

περισσότερα …

Υπ. Απόφαση αρ. Β2β/οικ.33794: Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση του αρθρ.10 του ν.4647/2029

Υπ. Απόφαση αρ. Β2β/οικ.33794: Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση του αρθρ.10 του ν.4647/2029

περισσότερα …

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 24/2023 (12 Ιουνίου 2023 – 18 Ιουνίου 2023)

ΕΟΔΥ: Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 24/2023 (12 Ιουνίου 2023 – 18 Ιουνίου 2023)

περισσότερα …