Κατηγορία: Ιατρικό Επάγγελμα

Λοιπές Βεβαιώσεις

Βεβαίωση

περισσότερα …

Δικαιολογητικά

περισσότερα …

Αίτηση

περισσότερα …

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- Προκήρυξη 1 θέσης Διευθυντή & 1 θέσης Επιμ. Β΄ ΕΣΥ

περισσότερα …

Προϋποθέσεις

περισσότερα …

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τον Π.Ι.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ 25088/2-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα “Παρέχονται Πληροφορίες”, όπως κοινοποιήθηκε σε όλες της Περιφέρειες της Επικράτειας, σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπ’ αρίθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 24768/29-3-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας» και συγκεκριμένα…

περισσότερα …

Εξεταστικές Επιτροπές

περισσότερα …

Δικαιολογητικά

περισσότερα …

Ημερομηνίες Εξετάσεων

περισσότερα …