Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’ – Παθολογία

περισσότερα …

Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ”_Προκήρυξη έξι (6) θέσεων Επίμελητών Β΄

περισσότερα …

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιμελητή Α’ – Γενική Ιατρική ή Παθολογία

περισσότερα …

Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιμελητη Β’ – Νευρολογία

περισσότερα …

Γ.Ν.Θ.”Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επιμελητών Β’ – Παθολογική Ανατομική, Ουρολογία

περισσότερα …

Γ.Ν.Θ.”ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Επιμελητών Β’ – Αναισθησιολογία, Νευρολογία, Αιματολογία

περισσότερα …

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ: Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Επιμελητών Β’

περισσότερα …

Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διευθυντή Ουρολογίας και μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας

περισσότερα …

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Επιμελητών Β΄

περισσότερα …

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διευθυντή Παιδιατρικής και μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Παθολογίας

περισσότερα …