Κατηγορία: Νόμοι – Εγκύκλιοι

Νόμοι - Εγκύκλιοι

ΦΕΚ 162Α/1998 – ΠΔ204 Καθιέρωση της Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

περισσότερα …

ΦΕΚ 127Α/1997 – ΠΔ 147 Τροποποίηση Π/Δτος 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας” – Νευρολογία

περισσότερα …

Π.Δ. 147: Τροποποίηση Π.Δ. 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας”

Π.Δ. 147 Τροποποίηση Π.Δ. 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας”

περισσότερα …

ΠΔ 147 ΦΕΚ 127Α/20-6-97 Τροποποίηση Π.Δ/τος 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας”_Νευρολογία

περισσότερα …

ΦΕΚ 214/1995 – ΠΔ 379 – Τροποποίηση Π/Δτος 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας” – Παιδοψυχιατρική

περισσότερα …

ΠΔ 415 Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας_ΦΕΚ 236Α/29-12-1994

περισσότερα …

Τρόπος ανακοίνωσης διορισμού ιατρών σε θέση ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (κλάδος ιατρών ΕΣΥ)

περισσότερα …

περισσότερα …