Κατηγορία: Νόμοι – Εγκύκλιοι

Νόμοι - Εγκύκλιοι

ΠΔ 415 Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας_ΦΕΚ 236Α/29-12-1994

περισσότερα …

Τρόπος ανακοίνωσης διορισμού ιατρών σε θέση ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (κλάδος ιατρών ΕΣΥ)

περισσότερα …

περισσότερα …