Εξαδάκτυλος
Αποστολή του ΠΙΣ στη Γεωργία για την εκλογή νέου προέδρου στον World Medical Association

Αποστολή του ΠΙΣ στη Γεωργία για την εκλογή νέου προέδρου στον World Medical Association

Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκπροσώπησαν 24-26 Οκτωβρίου στην συνάντηση του W.M.A (Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου) ο Πρόεδρος Δρ Α. Εξαδάκτυλος, ο Γενικός Γραμματέας Δρ Γ. Ελευθερίου και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, Λ. Παπαδόπουλος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ