ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019: “Η προτεραιοποίηση των επιλογών στην Υγεία και την Ιατρική Περίθαλψη”

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019: “Η προτεραιοποίηση των επιλογών στην Υγεία και την Ιατρική Περίθαλψη”

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019: “Η προτεραιοποίηση των επιλογών στην Υγεία και την Ιατρική Περίθαλψη”

ΠΡΟΣΦΑΤΑ