1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 
22o Σεμινάριο Επείγουσας και Εντατικής Παιδιατρικής
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008 , ώρα 09:00
Αμφιθέατρο «Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδάτος» Νοσ/μείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
Θέμα : “Nευρολογικά προβλήματα και Εντατική Θεραπεία στα παιδιά”
Οργάνωση: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου «Π. & Α. Κυριακού»
 
Πληροφορίες: κ.κ. Γ. Σιδερή και Φ. Νικολάου 210 – 77 98 033
22o Σεμινάριο Επείγουσας και Εντατικής Παιδιατρικής, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008…

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...