ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ “ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ”

Ο Ε.Τ.Α.Α. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ  8:00  – 13:00
                                                                        Βαθμός Ασφαλείας
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αθήνα 8-2-2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                         
                                             
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
                          ΕΤΑΑ                                            Αριθ. Πρωτ.    Βαθμός Προτ/τητας
 
            Ε.Τ.Α.Α.                                                         
 Κ. ΠΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
 
 
 
      
ΤΟΜΕΑΣ       :   ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                                     
ΤΜΗΜΑ        :   ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ                  ΠΡΟΣ
                          ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ταχ. Δ/νση        :      Αχαρνών 27 – 104 39  Αθήνα                                             
Πληροφορίες      :Αφροδίτη  Δρόσου                                                                                                                                                                                                                           


 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
 
 
Παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε στο περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ το παρακάτω κείμενο.
 
«Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν σε κάθε μία αίτησή τους είτε αφορά ονομαστικές δαπάνες είτε ιατρικές πράξεις και επισκέψεις, τον 25ψήφιο αριθμό ΙΒΑΝ (Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού) της τράπεζας που επιθυμούν να κατατεθούν τα χρήματά τους και στον οποίο να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος ο άμεσα ασφαλισμένος. Σε περίπτωση μη αναγραφής του αρ. ΙΒΑΝ δημιουργούνται επιπλέον καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω της προσπάθειας των υπαλλήλων να συγκεντρώσουν τους ΙΒΑΝ που λείπουν. Σε περίπτωση  που είτε δίνεται λανθασμένος ΙΒΑΝ είτε ο λογαριασμός της τράπεζας που δηλώθηκε είναι κλειστός και επομένως δεν μπορεί να γίνει η κατάθεση, ο ασφαλισμένος θα επιβαρύνεται με το επιπλέον κόστος που θα προέρχεται από τις παραπάνω τραπεζικές εργασίες που θα διενεργούνται.
Στην ιστοσελίδα του ταμείου (http://www.tsay.gr/) υπάρχει η αίτηση που πρέπει να συμπληρώνεται για υποβολή εντολών  ιατρικών πράξεων και επισκέψεων.
Στην ιστοσελίδα του ταμείου (http://www.tsay.gr/) υπάρχει η αίτηση που πρέπει να συμπληρώνεται για έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ΕΤΑΑ.
Για την είσπραξη από το ταμείο ονομαστικών δαπανών θα πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να προσκομίζει τα κάτωθι:
βιβλιάριο ασθενείας
ΑΔΤ
Για  είσπραξη ονομαστικών δαπανών από τρίτο πρόσωπο ή έμμεσα ασφαλισμένο θα πρέπει να προσκομίζονται τα κάτωθι:
1.     βιβλιάριο ασθενείας
2.     εξουσιοδότηση από τον άμεσα ασφαλισμένο θεωρημένη από δημόσια αρχή
3.     ΑΔΤ του ιδίου
 
Για την είσπραξη ονομαστικών δαπανών από το ταμείο ποσού μεγαλύτερου από € 2.000 θα γίνεται κατάθεση σε λογαριασμό ΙΒΑΝ και όχι άμεση είσπραξη από το ταμείο. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να προσκομίζει ο ασφαλισμένος αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης  όπου να φαίνεται καθαρά ο αρ. ΙΒΑΝ που επιθυμεί να κατατεθούν τα χρήματά του.»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...