Συνάντηση Π.Ι.Σ. με την CPME στις Βρυξέλλες, 12-13/6/2009

Συνάντηση CPME στις Βρυξέλλες, 12-13/6/2009
 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση των 4 Υποεπιτροπών (1. Οργάνωση της ιατρικής περίθαλψης, Κοινωνική Ασφάλιση και Οικονομικά της Υγείας, 2. Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία και Επαγγελματικοί Κώδικες, 3. Δημόσια Υγεία, Πρόληψη και Περιβάλλον, 4. Ιατρική Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας) και του Διοικητικού Συμβουλίου της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) στις Βρυξέλλες, στις 12 και 13 Ιουνίου 2009 από τους κ.κ. Β. Ανεμοδουρά, Πρόεδρο της Δ.Ε., Ν. Νίτσα, Αντιπρόεδρο της Δ.Ε., Ε. Κουσκούνη, εκπρόσωπο Π.Ι.Σ., Α. Εξαδάχτυλο, επρόσωπο Π.Ι.Σ., Χ. Χριστόπουλο, εκπρόσωπο Π.Ι.Σ., Χ. Πολίτη, Νομικό Σύμβουλο Π.Ι.Σ.
 
Τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων συνοψίζονται στο εξής Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γραμματεία της CPME :
 
 
Δελτίο Τύπου της CPME                                        18.06.2009
 
Αποτελέσματα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της CPME στις 13 Ιουνίου 2009
 
Οι Υποεπιτροπές και το Δ.Σ. της CPME συνεδρίασαν στις 12 και 13 Ιουνίου 2009 στις Βρυξέλλες.
 
Εγκρίθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα πολιτικής :
 
Η απάντηση της CPME στη συσκευασία των Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαρμακοεπαγρύπνηση 
Η CPME εγκρίνει την επιθυμία της Ευρ. Επιτροπής για την ενίσχυση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης σε όλη την Ε.Ε. Αναγνωρίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) αποτελεί λογικό συμπέρασμα της σύστασης αυτού του οργάνου σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές. Συνεπώς, η CPME υποστηρίζει την Επιτροπή στη σύσταση μιας επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής στους κόλπους του EMEA. Ο ρόλος της βιομηχανίας και των ασθενών έχει μελετηθεί καλά, εντούτοις η CPME θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ρόλο των ιατρών, καθώς αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών μέσα σε οποιοδήποτε σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της επίσημης ενσωμάτωσης των εκπροσωπευτικών οργάνων του ιατρικού επαγγέλματος.
 
Η απάντηση της CPME στη συσκευασία των Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημέρωση στους ασθενείς 
Η CPME τονίζει με ικανοποίηση ότι το πεδίο αυτής της πρότασης έχει επικεντρωθεί στον αρχικό στόχο που καθορίζεται στο Pharmaforum, ενημέρωση για τα φάρμακα. Η CPME επίσης εκφράζει την ικανοποίησή της που ένας από τους σημαντικότερους δηλωμένους στόχους αυτής της προτεινόμενης Οδηγίας είναι η παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι διαφορετικές ανάγκες και οι ικανότητες των μεμονωμένων ασθενών να καλύπτονται κατά ίσο τρόπο. Η CPME υποστηρίζει ότι ακόμα κι αν η αυτονομία ασθενών απαιτεί διαφορετικές πηγές ενημέρωσης, η κύρια πηγή ενημέρωσης παραμένει η προνομιούχος σχέση ασθενούς – ιατρού. Η CPME επιθυμεί επίσης να υπογραμμίσει ακόμα μια φορά την απόλυτη αντίθεσή της στην άμεση στον καταναλωτή διαφήμιση μόνο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, είτε ατομικά, είτε γενικευμένα, άμεσα ή έμμεσα.
 
Η θέση της CPME στην Πρόταση Οδηγίας σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στη μεταμόσχευση οργάνων
Η CPME καλωσορίζει την πρόταση, αν και θεωρεί ότι το θεμελιώδες πρόβλημα της έλλειψης οργάνων σε κάποια Κράτη Μέλη δεν έχει αντιμετωπισθεί επαρκώς. Η CPME θεωρεί ότι οι Κανονισμοί της Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια στη δωρεά και στη μεταμόσχευση των οργάνων δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη προσέγγιση για την εξάλειψη της έλλειψης οργάνων.
 
Αντ’ αυτού, η CPME προτείνει η έλλειψη οργάνων να μελετάται κυρίως από τις δημόσιες σχέσεις της Ε.Ε. και τα προγράμματα προώθησης για τη δωρεά οργάνων. Μια πρωτοβουλία της ΕΕ στη μεταμόσχευση οργάνων θα πρέπει συγκεκριμένα να ενθαρρύνει την αύξηση της προθυμίας να γίνονται δωρεές οργάνων και να μην διακυβεύονται τα προηγούμενα επιτεύγματα.
 


Λαθρεμπόριο οργάνων
Η παράνομη διακίνηση των ανθρώπινων οργάνων περιλαμβάνει σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, βάζει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νόμιμο σύστημα μεταμόσχευσης.
H CPME παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία των φτωχότερων και πιο ευάλωτων ομάδων δωρητών, από τον «τουρισμό μεταμόσχευσης» και την πώληση ιστών και οργάνων, καθώς επίσης εφιστά την προσοχή στο ευρύτερο πρόβλημα της διεθνούς παράνομης διακίνησης ανθρώπινων ιστών και οργάνων.
 
Αίτημα για υψηλότερους φόρους στον Καπνό στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η CPME προτείνει το Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας και το Συμβούλιο Συνόδου Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN) να αυξήσουν την ελάχιστη φορολογία του Καπνού στα Κράτη Μέλη της ΕΕ σε έναν υψηλότερα επίπεδα από ότι είναι τώρα, ως ένα μέσο για τη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα και τον καπνό.
 
Αντοχή στα αντιβιοτικά 
Η CPME εκφράζει την ανησυχία της για την πρόσφατη έρευνα που καταδεικνύει την αύξηση της μικροβιακής ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και καλεί τους ακαδημαϊκούς ερευνητές, τη φαρμακοβιομηχανία και τις εθνικές Κυβερνήσεις να ανανεώσουν και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της απειλής των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά «υπερμικροβίων». Η μη ορθή λήψη των αντιβιοτικών κάνει τα βακτηρίδια να αναπτύσσουν αντοχή στις θεραπείες με αντιβιοτικά, με κίνδυνο τα αντιβιοτικά να είναι αναποτελεσματικά στο μέλλον. Η CPME επομένως παροτρύνει τις Κυβερνήσεις της Ε.Ε. και όλους τους επαγγελματίες υγειονομικών υπηρεσιών να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διάδοση αυτού του μηνύματος στο κοινό.
Η CPME στηρίζει σθεναρά την ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, προκειμένου να τονίσει τη σημασία αυτού του σημαντικού ζητήματος.
 
Αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος στην Ευρώπη
Αποτελεί δικαίωμα των ασθενών να έχουν έναν καταρτισμένο ιατρό υπεύθυνο για την κλινική τους περίθαλψη και είναι υποχρέωση και καθήκον του ιατρού να είναι καλά εκπαιδευμένος και επαγγελματικά ανεξάρτητος. Συνεπώς απαιτείται η αναγνώριση του σαφώς καθορισμένου ρόλου του ιατρικού επαγγέλματος στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε. και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον παρόντα και μελλοντικό προγραμματισμό των οργανώσεων υγειονομικής περίθαλψης.
 
Ιατρικό πρόγραμμα σπουδών για τη συναίνεση, το απόρρητο και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η CPME αναγνωρίζει τη σημασία της διδασκαλίας της ιατρικής δεοντολογίας και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης των ιατρών να ακολουθήσουν την ιατρική πράξη με τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρείται και να βελτιώνεται η υγειονομική περίθαλψη, να υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τήρηση των προτύπων δεοντολογίας.
Η CPME προτείνει αυτό το πρόγραμμα σπουδών στην ιατρική δεοντολογία, που στηρίζεται στο πρόγραμμα σπουδών βιοηθικής της ΟΥΝΕΣΚΟ, ως άριστη βάση για την ορθή διδασκαλία της ιατρικής δεοντολογίας σχετικά με την συναίνεση, το απόρρητο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 
ίκαιο και ηθικό εμπόριο στα ιατρικά αγαθά
Η CPME εκφράζει την ανησυχία της για πολλές κατασκευαστικές βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα για την υγεία και χειρουργικά εργαλεία σε όλο τον κόσμο, με τις αναφορές για ανθυγιεινές, επισφαλείς και άδικες συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε επικίνδυνες συνθήκες, χρήση παιδικής εργασίας και άδικους όρους στις συμβάσεις.
Σε συνέχεια των προσπαθειών της Ομάδας για Δίκαιο Ιατρικό Εμπόριο με Δεοντολογικά Κριτήρια να επιφέρει αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές στις αλυσίδες προμηθειών, η CPME καλεί όλες τις Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις να εργασθούν για δίκαιο ιατρικό εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια στις χώρες τους.
 
 


Αξιολόγηση της ποιότητας σε φοιτητές ιατρικής εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής
 
Η CPME έχει στόχο να προωθήσει τα υψηλότερα κριτήρια ιατρικής εκπαίδευσης και άσκησης ούτως ώστε να επιτύχει την υψηλότερη ποιότητα περίθαλψης για όλους τους πολίτες της Ευρώπης και να προασπίσει την ασφάλεια των ασθενών. Για τον λόγο αυτό, η CPME ζητά από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίσουν ότι τηρείται πάντα το Άρθρο 2 και η «Εκτίμηση» 10 της Οδηγίας 2005/36/EC .
 
Το Άρθρο 2 (2) δηλώνει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αναγνωρίζουν τα διπλώματα υπηκόων  κράτους-μέλους τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί σ’ένα κράτος-μέλος, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης που έχει ορίσει η Οδηγία, ενώ η «Εκτίμηση» 10 αναφέρει ότι κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να επιλέξει τη δική του διαδικασία για την αναγνώριση των ιατρικών πτυχίων κτηθέντα εκτός της Ε.Ε. από υπηκόους τρίτης χώρας.
 
Τα κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις σωστά θα έχουν επαρκώς  εκπληρώσει την ευθύνη τους για την προστασία της ποιότητας περίθαλψης για τον ευρωπαίο ασθενή.
 
 
Επισκέψεις σε εκπαιδευτικά κέντρα, μία διασφάλιση της ποιότητας της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη
 
Η CPME είχε ανέκαθεν ενεργό ρόλο στο έργο της εναρμόνισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι η επίσκεψη κέντρων εκπαίδευσης. Η CPME στηρίζει αυτό το σημαντικό έργο αξιολόγησης της ποιότητας. Το έγγραφο πολιτικής της CPME καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των εθνικών προγραμμάτων για τις επισκέψεις ιστοσελίδων για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να καθοριστούν πιο λεπτομέρειες κατευθυντήριες γραμμές, σε εθνικό επίπεδο, καθώς πρέπει να προσαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία.
 
 
Θανατική ποινή
 
Η CPME καταδικάζει κάθε εφαρμογή της θανατικής ποινής.
 
 
Όλα τα έγγραφα πολιτικής της CPME είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.cpme.eu/policy.php
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με :
Lisette TIDDENS-ENGWIRDA
Γ. Γραμματέας της CPME
Τηλ. + 32 2 7327 202
Φαξ + 32 2 7327344
e-mail: secretariat@cpme.eu

ΠΡΟΣΦΑΤΑ