Εγγραφο Τμήματος Συνταγογραφίας και Φαρμακευτικής Ενημέρωσης ,Διοίκησης του Ι.Κ.Α. / με Α.Π. Γ55/842/28-4-2011 (Α.Π. ΠΙΣ 1125/18-5-2011)Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προς ενημέρωση των Προέδρων και δι’ αυτών, των μελών των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας,
αναρτά στην Ιστοσελίδα του www.pis.gr το ακόλουθο κείμενο:
 
Λάβαμε από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. , το Τμήμα Συνταγογραφίας και Φαρμακευτικής Ενημέρωσης , το έγγραφο με Α.Π. Γ55/842/28-4-2011
(Α.Π. ΠΙΣ 1125/18-5-2011) που αφορά στην διαβίβαση της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/οικ. 32294/8-4-2011 που έχει δημοσιευτεί
στο Φ.Ε.Κ. 559, τεύχος Β’.

Αυτή αφορά στον κατάλογο των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Στο ίδιο έγγραφο, επισημαίνεται ότι από 2 Μαϊου 2011 και εφεξής δεν θα εξοφλούνται συνταγές που περιέχουν τα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα του πιο πάνω καταλόγου.
Τμήμα Συνταγογραφίας και Φαρμακευτικής Ενημέρωσης ,Διοίκησης του Ι.Κ.Α. / έγγραφο με Α.Π. Γ55/842/28-4-2011 (Α.Π. ΠΙΣ 1125/18-5-2011)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...