Διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση ισχύος συμβάσεων ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ. ΤΑΞΥ


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προς ενημέρωση των Προέδρων και δι’ αυτών, των μελών των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας,
αναρτά στην Ιστοσελίδα του www.pis.gr το ακόλουθο κείμενο:

Λάβαμε από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. , την Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών , το έγγραφο με Α.Π. Γ32/502/12-5-2011 (Α.Π. ΠΙΣ 1142/19-5-2011)
που αφορά διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση ισχύος συμβάσεων ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ. ΤΑΞΥ Στο έγγραφο,
επισημαίνεται ότι σε συνέχεια του με ΑΠ Γ32/444/2-5-2011 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με το οποίο παρατάθηκαν μέχρι
τις 31-5-2011 οι συμβάσεις ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ. ΤΑΞΥ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 
Η ως άνω παράταση αφορά αποκλειστικά και μόνο τους υπηρετούντες ιατρούς στο Πολυιατρείο τ. ΤΑΞΥ Αττικής (ιατρεία Αθήνας και Πειραιά),
με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων τ. ΤΑΞΥ. Νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση ισχύος συμβάσεων ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ. ΤΑΞΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...