ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CPMΕ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2011, 09.00 – 16.00

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CPMΕ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2011, 09.00 – 16.00

ΠΡΟΣΦΑΤΑ