ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ CPME – Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της CPME «Φαρμακευτικά Θέματα» (Pharmaceuticals),

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ CPME – Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της CPME «Φαρμακευτικά Θέματα» (Pharmaceuticals), Βρυξέλλες, 29/4/2011, 15.30΄ – 17.30΄

ΠΡΟΣΦΑΤΑ