10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας(European Federation of Internal Medicine).

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) φιλοξενεί στην Αθήνα το 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας(European Federation of Internal Medicine).

Το 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας θα διεξαχθεί μαζί με το 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής
Παθολογίας, από τις 5 έως και τις 8 Οκτωβρίου 2011, στο ξενοδοχείο ATHENS HILTON, με αναμενόμενη συμμετοχή
πλέον των 2.000 συναδέλφων από τη διεθνή κοινότητα.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διοργάνωση είναι αναρτημένες στον ιστότοπο www.efim2011.org
10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας(European Federation of Internal Medicine).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...