Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

ΠΙΣ προς Συλλόγους

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Μέλος Δ.Σ. ΠΙΣ