Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη

Συνάντηση αντιπροσωπείας το Π.Ι.Σ. και συζήτηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη

Πατήστε στο σύνδεσμο για πλήρη ανάγνωση του δελτίου τύπου:
http://www.pis.gr/images/site/100/144_deltiotypou14122011.pdf
Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...