Σχετικά με το σχέδιο Νόμου «Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας …» και τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας Υπ. Υγείας , ΕΟΠΥΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ