Κανένα φάρμακο να μην χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή ..

Δελτία Τύπου