ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ.Σ. Π.Ι.Σ.- Γ.Σ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ.Σ. Π.Ι.Σ.-

Γ.Σ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, εκφράζoυμε με το πιο έντονο τρόπο την αντίθεσή μας, στις πολιτικές που εφαρμόζονται στο χώρο της υγείας, με τις μνημονιακές επιλογές και τις οριζόντιες περικοπές, με στόχο τη μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας με κάθε τρόπο.

Τα λογιστικά κριτήρια των πολιτικών αυτών, σκοπεύουν στην επιβάρυνση των ασθενών, με περιορισμό των παροχών, στην ελάττωση των παρόχων υγείας και στις εξευτελιστικές αμοιβές τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα, για την απαξίωση του συστήματος υγείας, για την οριακή κατάσταση λειτουργίας του, για τον ευτελισμό θεσμών και λειτουργιών. 

Το τίμημα του λαού και της κοινωνίας, με την απαξίωση, ελάττωση των παροχών, υποβάθμιση της λειτουργίας των ιατρών και την αποδόμηση της κοινωνικής προστασίας, θα είναι μεγάλο, θα έχει επιπτώσεις στην υγεία και την περίθαλψη, θα αυξήσει τη νοσηρότητα και θα μειώσει το προσδόκιμο επιβίωσης του ελληνικού λαού.

Μεγάλες και οδυνηρές οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη, αυτοί που ασκούν και επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :

           Ολοκληρωμένο σύστημα Π.Φ.Υ. με αξιοποίηση όλων των δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών.

          Νοσοκομειακή περίθαλψη, δημόσια και δωρεάν, για όλους τους πολίτες με σχέσεις εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών.

           Εξόφληση των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ χωρίς εκπτώσεις και «κουρέματα».

          Άμεσος συμψηφισμός των υποχρεώσεων του κράτους προς τους ιατρούς και των οφειλών των ιατρών προς το κράτος και τρίτους (εφορία, τράπεζες, κ.λ.π.).

 

 

 

          ΕΟΠΥΥ με προϋπολογισμό ρεαλιστικό και αληθή, με χρηματοδότηση τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ και με νομοθετική ρύθμιση της μεταφοράς των ασφαλιστικών εισφορών ασθενείας, από τα ασφαλιστικά ταμεία απευθείας στον ΕΟΠΥΥ.

 

          Ανακεφαλαιοποίηση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων.

          Κατάργηση του Νόμου 3919/2011, με την ψευδεπίγραφη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και των συνοδευτικών εγκυκλίων.

          Εθνική Συλλογική Σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, με ελεύθερη επιλογή ιατρών και κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή όχι λιγότερη των 20 ευρώ για όλους τους ιατρούς.

          Ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων για να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα.

          Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ασφαλή, προσβάσιμη και ολοκληρωμένη.

          Θεραπευτικά πρωτόκολλα και έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης με επιστημονικά κριτήρια και την τιμολόγηση πρωτότυπων και γενοσήμων.

          Άμεση νομοθετική ρύθμιση, κανένα φάρμακο να μη δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή.

          ΌΧΙ στη συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας, αλλά στη συνταγογράφηση του εμπορικού σκευάσματος του φαρμάκου. ΌΧΙ στην αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και της εκχώρησης στους φαρμακοποιούς, να χορηγούν το φθηνότερο γενόσημο.

ΝΑΙ στα αξιόπιστα γενόσημα και μάλιστα τα ελληνικά, που χρόνια έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί, προάγουν την ανάπτυξη του τόπου και θέσεις εργασίας και δεν επιβαρύνουν τους ασθενείς.

ΌΧΙ στα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης γενόσημα.

ΌΧΙ στη μετακύλιση του κόστους της περίθαλψης στις «τσέπες των ασφαλισμένων» με τις μεγάλες συμμετοχές σε φάρμακα και εξετάσεις και τις τιμές αναφοράς φαρμάκων, που αποζημιώνονται από τα ταμεία.

          Υποστήριξη της λειτουργίας των στεγασμένων μονάδων του ΕΟΠΥΥ και των εργαστηρίων του.

          Δυνατότητα σύμβασης με ΕΟΠΥΥ όλων των εργαστηρίων με πλαφόν οροφής στις κλινοεργαστηριακές εξετάσεις.

          Καμία νοσοκομειακή κλίνη δεν πρέπει να καταργηθεί. Αξιολόγηση κάθε μονάδος και ρεαλιστικές μετατροπές λειτουργίας ορισμένων (π.χ. σε κέντρα αποκατάστασης, τραυματιολογικά κέντρα, εξειδικευμένα κέντρα κ.λ.π.) σε περιφερειακές δομές.

Συγχωνεύσεις μόνο σε διοικητικό επίπεδο.

          Πλήρωση των κενών θέσεων των ιατρών ΕΣΥ και προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Κατάργηση του θεσμού των επικουρικών ιατρών, ενίσχυση της στελέχωσης των Κέντρων Υγείας, με κατάργηση στην πράξη του θεσμού του αγροτικού ιατρού.

Πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού – παραϊατρικού, τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού.

          Υγειονομικός χάρτης ολοκληρωμένος και με απεικόνιση της πραγματικότητας, δομών και υπηρεσιών, για ουσιαστική συμβολή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

 

Ιδιαίτερη σχεδίαση για τις νησιωτικές και δύσβατες ακριτικές περιοχές.

 

          Αναθεώρηση του ρόλου του ΕΚΑΒ.

          Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς.

          Οι σφαγιαστικές απώλειες των αποδοχών των νοσοκομειακών ιατρών που αγγίζουν το 40% δεν επιτρέπουν ούτε ένα ευρώ περαιτέρω μείωσης, με περικοπή στο ειδικό ιατρικό μισθολόγιο.

          Συγκρότηση κοινωνικού μετώπου για την καταπολέμηση της παραοικονομίας στο χώρο της υγείας, της προκλητικής ζήτησης, της σπατάλης, της συναλλαγής και της εκμετάλλευσης του αρρώστου.

          ΤΣΑΥ. Αυτοτελής επιβίωση. Ανακεφαλαιοποίηση των απωλειών των αποθεματικών του από το PSI, και παροχές περίθαλψης και σύνταξης, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των υγειονομικών, μετά από πολλά χρόνια κατάθεσης κόπου και εργασίας.

Η απαράδεκτη κατάσταση που παρουσιάζει το ΤΣΑΥ στον τομέα της εξυπηρέτησης των συναδέλφων, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

          Απαίτηση για πρόσληψη προσωπικού, έστω και περιορισμένου χρόνου.

          Άμεση ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού – μηχανογραφικού εξοπλισμού, σύλληψη της εισφοροδιαφυγής, ουσιαστική αποκέντρωση, εξοπλισμό και στελέχωση των περιφερειακών μονάδων.

          Αναδιάρθρωση των κατηγοριών απόδοσης σύνταξης, αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και του Προέδρου της, σύσταση μόνιμης επιτροπής υγειονομικών, δημιουργία κλάδου επικουρικής ασφάλισης για την πρόσκαιρη ανικανότητα, διαφάνεια επενδυτικών σχεδιασμών, ενίσχυση των νέων υγειονομικών με ενεργοποίηση της διάταξης των ειδικών λογαριασμών του Νόμου Πετραλιά.

          ΌΧΙ στα άγρια φορολογικά μέτρα που σχεδιάζονται, με τους υψηλούς συντελεστές φορολόγησης 35%, από μηδενικό εισόδημα και απαγορευτικά τέλη επιτηδεύματος.

ΌΧΙ στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων ιατρείων – όχι στην ανεργία και τη μετανάστευση νέων, άξιων και ικανών επιστημόνων.

          Κοινές δράσεις με τους άλλους υγειονομικούς φορείς, τους επιστημονικούς φορείς, ΓΣΕΕ , ΑΔΕΔΥ, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, Ενώσεις Συνταξιούχων και χρηστών υγείας, για περίθαλψη που δεν θα εξαθλιώνει, θα σέβεται και θα στηρίζει κάθε πολίτη.

          Η Πολιτεία να ακούσει τον σφυγμό της κοινωνίας, να σταματήσει τις άγριες, οριζόντιες περικοπές και να στηρίζει ό,τι απέμεινε από το κοινωνικό κράτος, γιατί αυτό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο επιβίωσης του έθνους και του λαού μας. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...