ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων παρακολουθούμε τον αργό θάνατο του δημόσιου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος

Το ΤΣΑΥ υπονομεύτηκε με καταστροφικές νομοθετικές ρυθμίσεις που διαίρεσαν τους ασφαλισμένους σε νέους και παλαιούς, με πολύ χαμηλές εισφορές και συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους και με την υποχρεωτική ένταξη του στο ΕΤΑΑ, χωρίς καμία μελέτη.

Η διαχρονική κλοπή των αποθεματικών, η «αξιοποίηση» των αποθεματικών και της περιουσίας του για σκοπούς που καμία σχέση δεν είχαν με την κοινωνική ασφάλιση, συναντήθηκαν με την ανεξέλεγκτη εισφοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων υγείας και το εκρηκτικό μίγμα ολοκληρώθηκε με την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας στους νέους γιατρούς και την εφαρμογή του PSI χωρίς καμία πρόβλεψη για αναπλήρωση των απωλειών.

Ιδιαίτερα σφοδρό πλήγμα για το ΤΣΑΥ υπήρξε ο νόμος 3655/2008 ο οποίος κατήργησε την νομική υπόσταση του ΤΣΑΥ και το δικαίωμα αυτοδιαχείρισής του και το υποβάθμισε σε Τομέα Υγειονομικών του ευρύτερου Ασφαλιστικού Οργανισμού ΕΤΑΑ.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά έρχεται η υποχρεωτική ένταξη στον ΕΟΠΥΥ να υπονομεύσει την όποια δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και να βάλει σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία του ΤΣΑΥ. Η δυνατότητα μη συμμετοχής στον ΕΟΠΥΥ με παράλληλο αποκλεισμό από την όποια κρατική ενίσχυση και τη μετατροπή σε ΝΠΙΔ μας βάζει μπροστά σε πολύ σοβαρές αποφάσεις.

Αφού πρώτα καταλήστευσαν το ταμείο μας , μας θέτουν τώρα μπροστά στο δίλημμα η να ενταχθούμε στον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ ή να απεμπολήσουμε την κάλυψη του δημοσίου και με υπονομευμένη την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση να ξανοιχτούμε στο άγνωστο .

Πέραν των όποιων συμπερασμάτων ανακύψουν από την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών, καταγράφονται οι αναμενόμενες συνέπειες από την ενδεχόμενη μετατροπή του Κλάδου Υγείας του ΤΣΑΥ σε Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τον νόμο 3029/2002, ως εξής :

Α. Το μέχρι σήμερα αναδιανεμητικό σύστημα αντικαθίσταται από ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, με τήρηση ατομικών λογαριασμών ασφάλισης, κατά το πρότυπο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, με συνέπεια να ανατραπεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Β. Η πολιτεία αποσύρεται από τις ευθύνες της έναντι των ασφαλισμένων πολιτών της, με την απαγόρευση οποιασδήποτε κρατικής επιχορήγησης. Μετά την δραματική απομείωση των αποθεματικών του λόγω PSI, η προοπτική αυτή συνθέτει ένα εφιαλτικό σενάριο για το μέλλον του Κλάδου Υγείας του ΤΣΑΥ.

Γ. Η ανάγκη βιωσιμότητας του Κλάδου Υγείας ως Επαγγελματικού Ταμείου Ν.Π.Ι.Δ., θα προκαλέσει αναπόφευκτα σημαντική αύξηση των εισφορών, με παράλληλη μείωση των παροχών και απρόβλεπτες συνέπειες για τους ασφαλισμένους.

Δ. Μετά το PSI καθίσταται ανέφικτη η εφαρμογή των διατάξεων ν. 3029/2002 περί Επαγγελματικών Ταμείων Ν.Π.Ι.Δ, που ορίζουν την υποχρέωση δημιουργίας αποθεματικών, το ύψος των οποίων αντανακλά τις οικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών.

Ε. Η έλλειψη επαρκών αποθεματικών και η αδυναμία δημιουργίας νέων, θα υπονομεύσει την βιωσιμότητα του Ν.Π.Ι.Δ., οπότε σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3029/2002, θα μπει σε αναγκαστική διαχείριση, θα διαλυθεί και το σύνολο των παγίων και αποθεματικών του θα μοιραστεί στους πιστωτές.

Ζ. Η μετατροπή του Κλάδου Υγείας σε Ν.Π.Ι.Δ. θέτει σε επισφάλεια τον τρόπο είσπραξης των εισφορών του Κλάδου Υγείας. Καθίσταται προφανές το επισφαλές της απόδοσης των εισφορών στο Ν.Π.Ι.Δ. όταν θα εισπράττεται από ένα Ν.Π.Δ.Δ. όπως το ΕΤΑΑ ή όπως προετοιμάζεται, από τον Ενιαίο Φορέα Είσπραξης Εισφορών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Η. Η αποκοπή του Ν.Π.Ι.Δ., από την δυνατότητα είσπραξης των εισφορών και των εσόδων του και η διαχείριση αυτών από ένα τρίτο φορέα θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, στην μελλοντική κατάργησή του.

Εκ των ως άνω καταγραφομένων συνεπειών καθίσταται επιτακτική η διατήρηση του Κλάδου Υγείας του ΤΣΑΥ ως Ν.Π.Δ.Δ., με την ταυτόχρονη παραμονή, τον έλεγχο και την χορήγηση των παροχών υγείας στον φυσικό του χώρο του Ταμείου και την σημαντική ενίσχυση του με προσωπικό.

 Ι. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ)

Α. Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης                        

Πιστωτικό Ίδρυμα: EUROBANKEFG                                         

Υπόλοιπο   30/6/2012      37.644.081,87

Πιστωτικό Ίδρυμα: ATTICABANK Προθεσμιακή Κατάθεση

Υπόλοιπο   30/6/2012      40.000.000,00         

Β. Λογαριασμός Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα Ελλάδος

Υπόλοιπο   30/6/2012     152.594.928,24                         

Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών (Α+Β)    230.239.010,1

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΣΑΥ-     ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΌ   1/1 ΕΩΣ 31/12/2011   (ΕΝΤΥΠΟ Ε2 2012)                               

ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ΑΘΗΝΑ                                     ΥΠΟΓ-ΙΣΟΓΕΙΟ   ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ                 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ΑΘΗΝΑ                                     ΙΣΟΓΕΙΟ                           ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ               

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ΑΘΗΝΑ                                     1ος ΟΡΟΦΟΣ      ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ                 

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ΑΘΗΝΑ                                     2ος-4ος ΟΡΟΦΟΣ          Υπ. Γεωργίας          130.053,68

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ΑΘΗΝΑ                                     2ος-4ος ΟΡΟΦΟΣ          Υπ. Γεωργίας        52.071,48  

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ΑΘΗΝΑ                              5ος-6ος ΟΡΟΦΟΣ        ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ                 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                      ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ                 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                      ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ    Λαμπιδώνης Ιωάννης         7.370,00

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                       1ος ΟΡΟΦΟΣ    ΣΕΠΕ                                 99.460,16         

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                       2ος ΟΡΟΦΟΣ    ΣΕΠΕ                                 37.355,88         

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                       3ος ΟΡΟΦΟΣ    Υπ. Εσωτερικών 121.618,56

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                       4ος έως 6ος ΟΡΟΦΟΙ            Γ.Γ.Κ.Α.                          794.046,48

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                       4ος έως 6ος ΟΡΟΦΟΙ Γ.Γ.Κ.Α.                          317.618.88

ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ                       ΥΠΟΓΕΙΟ         ΚΕΝΟ                 

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 175 ΑΘΗΝΑ            1ος-6ος ΟΡΟΦΟΙ  ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ                 

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 175 ΑΘΗΝΑ             ΙΣΟΓΕΙΟ      Δουλάμης Αθανασιος      41.647,44

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 175 ΑΘΗΝΑ             ΙΣΟΓΕΙΟ      ΚΕΝΟ                 

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       5ος ΟΡΟΦΟΣ      ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ                 

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ            ΠΕΚ                                             186.695,04     

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ            ΠΕΚ                                     25.248,27     

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ             ΠΕΚ                                      80.363,76    

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ            EUROBANK                              261.838,20       

ΘΕΡΜΗ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΣΒΟΣ     Επιχείρηση Ροδίτη               12.240,00  

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7                                  ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ       ΚΕΝΟ             

Λ.ΙΩΝΙΑΣ 124-126                               ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ       ΚΕΝΟ              

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 174                         6ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΙΑ ΚΕΝΟ              

ΘΡΑΚΗΣ 3 ΦΙΛΟΘΕΗ                         ΟΙΚΙΑ        ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ             

                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ           33.126.007,83 €

 

Αν και στο ΔΣ υπερισχύει η λογική της διατήρησης του χαρακτήρα του ΝΠΔΔ για το ΤΣΑΥ και η απόφαση για διεκδίκηση με νομικά, συνδικαλιστικά και πολιτικά μέσα της μη ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, προκρίνεται η ιδέα για ανάθεση αναλογιστικής μελέτης σε έγκυρο μελετητικό γραφείο για τη δυνατότητα αυτοτελούς επιβίωσης του ταμείου μας. Η διενέργεια σωστής αναλογιστικής μελέτης σκοντάφτει στην έλλειψη ισολογισμών από το 2002 και στην μη ακριβή εικόνα για την ακίνητη περιουσία του ΤΣΑΥ. Εκτιμούμε πως η διενέργεια λογιστικού ελέγχου αποτελεί απαραίτητη ενέργεια για την προστασία των συμφερόντων μας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ με την ΑΠ 94355 24/7/2012 απόφασή της ζήτησε την ανάθεση Ισολογισμών- Απολογισμών των ετών 2005,2006,2007 και 2008 (προ ΕΤΑΑ) από 1.10.2008 (μετά ΕΤΑΑ) για τα έτη 2008,2009,2010 και 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008.

Η πιθανότητα βεβαίως ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για αποφασιστική διεκδίκηση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης και λειτουργικής βιωσιμότητας του ΕΟΠΥΥ από τους υγειονομικούς μαζί με όλους τους κλάδους των εργαζόμενων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

100.299 ( στις 31.8.2012)        

ΕΤΟΣ                      ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ                  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ                 ΑΝΑΛΟΓΙΑ

2007                       96.555                                  18.542                                5,21/1

2008                       99.056                                  19.031                                5,20/1

2009                     101.032                                  19.736                                5,12/1

2010                     103.062                                  20.065                                5,14/1

2011                     102.621                                  20.745                                4,95/1

2012(31.8)           100.299                                  21.900                                4,58/1

στις 31.8.2012   οι Νέοι Ασφαλισμένοι ήταν 56.075   και οι Παλαιοί 44.225 . Επομένως η ποσοστιαία αναλογία είναι : 56% Π.Α. 44%:Ν.Α.

 

Στο ΤΣΑΥ υπάρχουν οι κλάδοι υγείας, σύνταξης και πρόνοιας.

Η κατώτατη σύνταξη για νέους ασφαλισμένους είναι 490 ευρώ ενώ η σύνταξη για 39 έτη υπηρεσίας , για μονοσυνταξιούχους φτάνει τα 2.300 ευρώ και η απλή σύνταξη τα 1500 ευρώ. Τα αντίστοιχα ποσά για σύνταξη με 35 έτη υπηρεσίας είναι 2.000 ευρώ για μονοσυνταξιούχους και 1.300 ευρώ για την απλή σύνταξη.

Η ιδιαιτερότητα σε όλους τους κλάδους είναι πως λόγω της φύσης του ιατρικού επαγγέλματος οι γιατροί επιβαρύνουν λιγότερο από τους άλλους εργαζόμενους τον κλάδο υγείας, βγαίνουν πολύ αργότερα στη σύνταξη, άρα το ταμείο έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι βιώσιμο και πλεονασματικό.

Η ρύθμιση για μονοσυνταξιούχους υπονομεύεται από τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική περικοπής των συντάξεων και παρατηρείται κύμα απόσυρσης από τη ρύθμιση και αιτήματος επιστροφής των πρόσθετων εισφορών.

Ο κλάδος πρόνοιας παρέχει ένα ελάχιστο εφάπαξ και οφείλουμε να μελετήσουμε την προοπτική του.

Κινήσεις αυτονόμησης άλλων κλάδων υγειονομικών μπορεί να αδυνατίσουν την οικονομική βάση του ταμείου και οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΣΑΥ

Με την ένταξη στο ΕΤΑΑ υπήρξε μεγάλη υποβάθμιση των παρεχόμενων προς τους ασφαλισμένους υπηρεσιών.

Με τη λογική πάση θυσία περιορισμού του δημόσιου τομέα η οποία κορυφώθηκε με τις μνημονιακές πολιτικές παρουσιάζεται μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Όσοι εύκολα αποδέχονται τη λογική του «μεγάλου κράτους» οφείλουν να σκεφτούν την περίπτωση του ΤΣΑΥ για να κατανοήσουν την πραγματικότητα.

Οι προσλήψεις ουσιαστικά έχουν απαγορευτεί, οι αποσπάσεις αποδυναμώνουν περισσότερο τις υπηρεσίες και η αργόσυρτη πρόοδος της μηχανογράφησης και του εν γένει εκσυγχρονισμού εμποδίζουν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει το ΤΣΑΥ στον τομέα της εξυπηρέτησης των συναδέλφων πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

1.     Πολιτική και συνδικαλιστική διεκδίκηση για αλλαγή-ακύρωση του αντιασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου (νομοι Σιούφα, Πετραλιά ,Λοβέρδου-Κουτρουμάνη. Απαίτηση για πρόσληψη προσωπικού. Να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα πρόσληψης για περιορισμένο χρόνο μέσω ΑΣΕΠ.

2.     Ενίσχυση των μηχανισμών σύλληψης εισφοροδιαφυγής. Πέρα από το πολιτικό αίτημα προς την κυβέρνηση να σταματήσουν να καλύπτονται οι μεγαλοοφειλέτες, η ουσιαστική μηχανογραφική οργάνωση μπορεί να συνεισφέρει.

3.     Να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση του ηλεκτρονικού-μηχανογραφικού εξοπλισμού με πιθανή αλλαγή του ανάδοχου φορέα χωρίς κωλυσιεργίες. 

4.     Απαραίτητη η ουσιαστική αποκέντρωση με πλήρη εξοπλισμό και στελέχωση των περιφερειακών μονάδων για να σταματήσει η ταλαιπωρία και οι μεγάλες μετακινήσεις των συναδέλφων

 

6.Επίσπευση της διαδικασίας προκήρυξης 150 θέσεων στο ΕΤΑΑ, οκτάμηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ.

7.Αναδιάρθρωση των κατηγοριών απόδοσης σύνταξης: Η βασικότερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στον Νόμο Σιούφα είναι η αναδιοργάνωση της κατηγοριοποίησης των εισφορών από 14 σε 3 (χαμηλή-μεσαία-ανώτερη). Η όποια όμως αύξηση των εισφορών των υγειονομικών μετά την 1-1-1993 και η υπαγωγή τους στις τρεις νέες κατηγορίες, θα πρέπει να έχει ως κυρίαρχο στοιχείο, την ίση ανταποδοτικότητα σε σύνταξη, διασφαλίζοντας έτσι παράλληλα την αλληλεγγύη των γενεών.

8.Αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής των υγειονομικών του ΕΤΑΑ καθώς και του Προέδρου της (ΤΣΑΥ), καθόσον ο ρόλος τους σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3655/2005(Ν. Πετραλιά) είναι μόνον εισηγητικός και βοηθητικός προς το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και όχι αποφασιστικός.

Σήμερα η «αυτοτέλεια» μας δεν υφίσταται στην ουσία απ’ την στιγμή που όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, η πλειοψηφία των μελών του οποίου ορίζεται απ’ την εκάστοτε κυβέρνηση.

1.     Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Υγειονομικών: Άμεση προτεραιότητα η σύσταση πενταμελούς Μόνιμης Επιτροπής Υγειονομικών, που θα αποτελείται από 1 γιατρό, 1 οδοντίατρο, 1 φαρμακοποιό, 1 κτηνίατρο και 1 συνταξιούχο υγειονομικό, με ιδιαίτερες γνώσεις στο Ασφαλιστικό και με μια σχετική μονιμότητα, όσον αφορά την θητεία τους.

2.     Δημιουργία κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης για την πρόσκαιρη ανικανότητα.

3.     Διαφάνεια των επενδυτικών σχεδιασμών.

4.     Ενεργοποίηση της διάταξης των Ειδικών Λογαριασμών του Ν. Πετραλιά. Έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι απ’ τα αποθεματικά για να ενισχυθούν οι «νέοι» υγειονομικοί (αν δεν γίνει η αναδιάρθρωση των κατηγοριών).

     

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ