Ανάγκη ένταξης των ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ