10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: PCO-CONVIN
TΗΛ. 210 6833600 – FAX 210 6847700
E-MAIL: congress@pco-convin.gr
Website: www.10hespras2013.gr