ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1169 – περί έκδοσης αθλητικών πιστοποιητικών, εξέτασης αλλοδαπών, επιβολής προστίμου σε ιατρούς

ΕΡΩΤΗΜΑ:

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής θέτει τρία ερωτήματα.

 

1.     Ποιοι ιατροί νομιμοποιούνται να εκδίδουν πιστοποιητικά για αθλητές, διότι έχουμε περίπτωση αναισθησιολόγου που εξετάζει αθλητές κατά συρροή.

 

2.     Καθεστώς εξέτασης αλλοδαπών στα κέντρα υγείας και νοσοκομεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν πληρώνουν το κρατικό τιμολόγιο ή είναι δωρεάν.

 

3.     Θα θέλαμε να μας ενημερώσατε το ποιοι Κ.Α.Ε, ισχύουν σε περίπτωση επιβολής προστίμου σε παραβατικά μέλη Ιατρούς προκειμένου να τα βεβαιώσουμε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

1. Ο αναισθησιολόγος δεν έχει δικαίωμα να εξετάζει και να δίνει πιστοποιητικά για αθλητές.

 

2. Οι αλλοδαποί πρέπει να πληρώνουν τη νοσηλευτική περίθαλψη εκτός ιδιαιτέρων εξαιρέσεων, όπως κατεπείγοντα περιστατικά, ανθρωπιστικοί λόγοι.

 

3. Η πιο συγγενής ταξινόμηση Κ.Α.Ε. σε περίπτωση επιβολής προστίμου σε γιατρό είναι η 3739.

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ