ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1170 – επιλογή ιατρού Ιατρικού Συλλόγου όταν τα σύνορα είναι δισδιάκριτα


ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας.

 

Το με αρ. πρωτ. ____________ έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας

«Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας στην συνεδρίαση της 15/2/2012 με θέμα την πολύ καθυστερημένη απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου – Ολυμπίας αναφορικά με τους μη εγγεγραμμένους ιατρούς α) ­­­­­­­­­­­___________ και β) ___________ στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας αποφάσισε:

Θεωρεί επιεικώς απαράδεκτη την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου- Ολυμπίας που ενώ βεβαίωνε ότι οι ενέργειες των συναδέλφων είναι παράνομες, αποδέχεται την παρανομία. Κατόπιν αυτού θα κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες:

1.         Να καταγγείλει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου Ολυμπίας.

2.         Πειθαρχικές διαδικασίες στους ανωτέρω συναδέλφους εάν εντός διαστήματος 20 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου, δεν εγγραφούν στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας».

 

Το με αρ. πρωτ. ____________ έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας

«ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ

Κύριε πρόεδρε,

Ευχόμαστε αυτή η ενέργεια μας να μην είχε γίνει και μάλιστα καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να την αποφύγουμε, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταγγείλουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπϊας για αντιδεολογική – αντισυναδελφική και παράνομη πρακτική έναντι του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας και αυτό διότι:

Ο Ι.Σ. Πύργου-Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο μητρώο των μελών του γιατρούς, οι οποίοι ασκούν το ιατρικό λειτούργημα μέσα στα όρια ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Σύμφωνα λοιπόν με την ιατρική Νομοθεσία, οι γιατροί αυτοί έπρεπε να είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας.. Το Δ.Σ. του Ι.Σ. Πύργου ενημερώθηκε σχετικά από εμάς για την παράνομη λειτουργία των συναδέλφων προκειμένου να λάβει τις δέουσες αποφάσεις και να τους υποδείξει την θέση τους όμως ως απάντηση λάβαμε μια προσβλητική αφενός επιστολή, η οποία δικαιώνει την παρανομία αφ’ ετέρου άκρως χλευαστική διότι γνώριζαν από μακρού την θέση των παρανόμως λειτουργούντων συναδέλφων και υπέθαλπταν και στήριζαν την αρνητική αυτή προς τον I. Σ, Αμαλιάδας συμπεριφορά.

Εξάλλου η απαντητική επιστολή (με αρ.πρωτ. ____________) του Δ.Σ. του Ι.Σ. Πύργου-Ολυμπίας είναι ψευδής και με αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις, διότι μας διαβεβαιώνει αφενός άτι έχει δοθεί εντολή στην υπάλληλο της γραμματείας του συλλόγου Πύργου να καθοδηγεί προς εγγραφή τους γιατρούς στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας (τους γιατρούς που εργάζονται στον χώρο ευθύνης του I.Σ. Αμαλιάδας) και αφ “ετέρου υπέθαλπε επί πολλά χρόνια (όπως αναφέρει) την παράνομη συμπεριφορά των συναδέλφων _________ και ______________ ( 3 χρόνια ο μέν και δώδεκα χρόνια ο δε).

Καταρχήν το εφυολόγημα με το Κέντρο Υγείας Γαστούνης ( στο οποίο αναφέρεται το απαντητικό έγγραφο του Ι.Σ. Πύργου με αρ.πρωτ. ___________), το οποίο ανήκει στο Νοσοκομείο Πύργου και κατ “επέκταση και οι γιατροί θα έπρεπε να ανήκουν στον Ι.Σ. Πύργου. Το έχουμε ακούσει κατ “επανάληψη και είναι τόσο φαιδρό, όσο και η προσπάθεια που επιχειρείται από τον συγκεκριμένο σύλλογο να δημιουργήσει θύλακο δικό του μέσα στα όρια ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας.

Είναι πανελληνίως γνωστό ότι τα άρια των Ι.Σ. δεν καθορίζονται από τα Νοσοκομεία ούτε από τα Κέντρα Υγείας. Επίσης είναι γνωστό ότι η Αμαλιάδα και ο Πύργος διαθέτουν από ένα Νοσοκομείο.

Το ερώτημα που προκύπτει με βάση τα ανωτέρω είναι το εξής:

Εάν δεν υπήρχε το Γ. Νοσ. Αμαλιάδας και σε όλο τον Νομό Ηλείας λειτουργούσε μόνο το Γ. Νοσ. Πύργου, θα έπρεπε όλοι οι γιατροί των Κέντρων Υγείας και κατ.’ επέκταση και των Αγροτικών Ιατρείων (τα οποία ανήκουν στα Κέντρα Υγείας) να είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου;

Γνωρίζει επίσης ο Ι.Σ. Πύργου-Ολυμπίας ότι οι εφημερίες (και μάλιστα οι κατ ανάγκη εφημερίες που εκτελούνται από τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας διότι δεν επαρκεί το μόνιμο ιατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων) στο Γεν. Νοσοκομείο Πύργου δεν είναι εκείνες που καθορίζουν σε ποιόν Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να ανήκει ο γιατρός αλλά η οργανική θέση του. (παρεμπίπτοντος το γιατί το Κέντρο Υγείας Γαστούνης εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου είναι μία αμαρτωλή και αστεία ιστορία- την οποία μπορούμε να φέρουμε στην επικαιρότητα – όσο αμαρτωλή και αστεία ήταν και η θέση οικοδομήσεως του Νοσοκομείο Πύργου).

Σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα της αλληλογραφίας μας και σας ενημερώνουμε κατωτέρω για το ιστορικό της υποθέσεως:

Στο παρελθόν εγένεντο από πλευράς Ι.Σ. Αμαλιάδας πολλές προφορικές συστάσεις προς το Κ.Υ. Γαστούνης για τους δύο συναδέλφους χωρίς όμως ανταπόκριση, έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την γραπτή οδό αρχικά με το έγγραφο μας με αρ.πρωτ.___________.

Μετά από δίμηνο περίπου και αφού δεν λάβαμε απάντηση απευθυνθήκαμε στην Διοικήτρια του Γ. Ν. Πύργου με το έγγραφο μας με αρ.πρωτ.______________ όπου ζητήσαμε την συνδρομή της γιατί το Νοσ. Πύργου προκειμένου να μισθοδοτήσει του δύο συναδέλφους δέχθηκε πιστοποιητικό έγγραφης από λάθος Ιατρικά Σύλλογο ( Λάθη τέτοια έχουν γίνει αρκετά στο παρελθόν και τα έχει καταλλήλως εκμεταλλευτεί ο Ι.Σ. Πύργου).

Η Διοικήτρια του Νοσοκ. Πύργου μας απάντησε τηλεφωνικώς ότι κάνει προσπάθεια για να πείσει του κυρίους ____________ και ____________ να εγγραφούν στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας, έγγραφη απάντηση όμως δεν λάβαμε και αποτέλεσμα δεν υπήρξε.

Έτσι στις 20/04/2011 απευθυνθήκαμε στον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου με το έγγραφο μας με αρ.πρωτ. _____ εξηγώντας με λίγα λόγια αλλά περιεκτικά το μεταξύ μας πρόβλημα. Δυστυχώς η απάντηση από τον Ι.Σ. Πύργου ήρθε μετά πάροδο 10/δέκα μηνών (Αρ,πρωτ. _____________) η οποία όπως αναφέραμε στην αρχή της καταγγελίας μας είναι προσβλητική, αντιδεοντολογική και δικαιώνει την παράνομη συμπεριφορά των συναδέλφων.

Παρακαλούμε επιληφθείτε του θέματος προκειμένου να δοθεί λύση σύμφωνα με το δίκαιο και την ισχύουσα ιατρική νομοθεσία διότι εμφανίστηκαν και άλλα σημεία φυλλοροείς του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Παρακινούνται δηλαδή συνάδελφοι με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις με τους _________ και ____________να μετεγγραφούν στον Ι.Σ. Πύργου με το σκεπτικό ότι η μαζικότητα θα τους νομιμοποιήσει.

Ζητάμε την συμβολή σας προκειμένου να αποκατασταθεί το τρωθέν κύρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Επί πλέον δε επειδή θεωρούμε ότι υφίσταται παραβίαση της ιατρικής νομοθεσίας και επειδή κάθε προσπάθεια πολιτισμένης διευθετήσεως προσκρούει στις, αστήρικτες δικαιολογίες του Ι.Σ. Πϋργου-Ολυμπϊας, ζητάμε την νομική παρέμβαση του Π.Ι.Σ και την παραπομπή παντός υπευθύνου στα αρμόδια όργανα».

 

 

 

 

Όπως είναι φανερό ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα από το ότι δύο γιατροί που εργάζονται στο Κέντρο Υγείας στα όρια της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου-Ολυμπίας και προβάλλει τα παράπονά του τόσο προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όσο και προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου-Ολυμπίας.

Από την άλλη πλευρά, του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας συνομολογείται α. ότι οι γιατροί εργάζονται σε Κέντρο Υγείας του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας β. το επιχείρημα το οποίο προβάλλει είναι ότι το Κέντρο Υγείας εξαρτάται από το νοσοκομείο το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 

1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πάντοτε είχε ως θέση ότι δεν πρέπει να επιτρέπονται οι επιθετικές τάσεις γιατρών να εγγράφονται σε περισσότερους από έναν Ιατρικούς Συλλόγους, κάτι που επέτρεψαν οι ως άνω διατάξεις του Ν. 3919/2011 (Ο ΠΙΣ έχει προσβάλλει έναντι του ΣτΕ τις διατάξεις του νόμου, αλλά μέχρι την κατάργησή του έχει νομική ισχύ).

 

2. Παράλληλα θέση του ΠΙΣ είναι ότι οι γιατροί πρέπει πάντοτε να εγγράφονται μέλη του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους.

3. Στην περίπτωση των Ιατρικών Συλλόγων Αμαλιάδας και Πύργου-Ολυμπίας υπάρχει όντως μια ιδιαιτερότητα. Οι δύο γιατροί που εγκαλεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας ότι μη σύννομα έχουν εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου-Ολυμπίας όντως ασκούν τα καθήκοντά τους στο Κέντρο Υγείας που υπάγεται σε αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που συνυποβάλλει.

 

4. Οι γιατροί αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα να εργάζονται σε Κέντρο Υγείας που ανήκει μεν στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, λειτουργικά όμως εξαρτάται από το νοσοκομείο αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας. Αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη μας ότι νόμιμα θα μπορούσαν οι δύο γιατροί να επιλέξουν είτε τον ένα είτε τον άλλο Ιατρικό Σύλλογο. Λ.χ. νομίμως μια επίδοση (ΚΠολΔ 129, ΚΔΔ 52) θα μπορούσε μια επίδοση που αφορά στους γιατρούς να γίνει είτε στο Κέντρο Υγείας είτε στο Νοσοκομείο.

 

5. Με βάση το ισχύον δίκαιο και ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 3 Ν. 3919/2011 δεν τίθεται ζήτημα (θα μπορούσαν να εγγραφούν και σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους).

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, πιστεύουμε ότι οι γιατροί έχουν το δικαίωμα εξαιτίας αυτού του ιδιότυπου νομικού καθεστώτος και στα πλαίσια της συνταγματικής τους ελευθερίας (Συντ 5 παρ. 1) να επιλέξουν τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο θα εγγραφούν –ή θα παραμείνουν. Η επιλογή αυτή θα είναι νομικά ισχυρή.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...