ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1171 – περί ιατρών που ζητούν να έχουν δραστηριότητα σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κ. __________, στέλνει το παρακάτω έγγραφο.
«Σας κάνουμε γνωστό ότι σήμερα ________ παραλάβαμε μια επιστολή (συνημμένη) από τρείς ιατρούς συναδέλφους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Χειρουργούς που μας ζητούν να τους δώσουμε άδεια για να έχουν ιατρική ενασχόληση στην ιδιωτική κλινική Δωδεκανήσου ________ στη Ρόδο.
Ο Ι.Σ.Ρ έχοντες υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 και την υπουργική απόφαση Y3β/Γ.Π/oικ.24948/13.03.2012 έχει ήδη ξεκινήσει να εκδίδει άδειες ιατρείων & πολυϊατρείων καθώς και ιατρείων ιατρικών εταιρειών.
Όμως όπως κι εσείς θα διαπιστώσετε δεν αναφέρονται πουθενά για τι είδους “ενασχόληση” και με ποιες προϋποθέσεις και όρους, καθώς και με ποιες κείμενες διατάξεις θα μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ιδιωτική Κλινική της Ρόδου (__________).
Παρακαλούμε, όπως μας απαντήσετε άμεσα, συγκεκριμένα γνωμοδοτώντας με την βοήθεια της Νομικής σας υπηρεσίας του ΠΙΣ, αλλά και σίγουρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του οποίου το θέμα αφορά άμεσα για ολόκληρη την Επικράτεια».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πάντοτε είχε ως θέση ότι δεν πρέπει να επιτρέπονται οι επιθετικές τάσεις γιατρών να εγγράφονται σε περισσότερους από έναν Ιατρικούς Συλλόγους, κάτι που επέτρεψαν οι ως άνω διατάξεις του Ν. 3919/2011 (Ο ΠΙΣ έχει προσβάλλει έναντι του ΣτΕ τις διατάξεις του νόμου, αλλά μέχρι την κατάργησή του έχει νομική ισχύ).
 
2. Παράλληλα θέση του ΠΙΣ είναι ότι οι γιατροί πρέπει πάντοτε να εγγράφονται μέλη του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους.
 
3. Καταρχάς πρέπει οι άδειες να δίνονται από τους Ιατρικούς Συλλόγους για οποιαδήποτε μετεγκατάσταση ή παράλληλη εγκατάσταση σε άλλον Ιατρικό Σύλλογο. Για την ακρίβεια, επειδή η αρμοδιότητα είναι δέσμια, αρκεί η γνωστοποίηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος μπορεί μόνο αν δεν τηρείται κάποιος νόμιμος λόγος να αρνηθεί πλέον, μετά την ισχύ, και όσο θα ισχύει, ο Ν. 3919/2011 & η Y3β/Γ.Π/oικ. 24948/13.03.2012.
 
4. Προκειμένου ένας γιατρός να μεταβεί σε άλλον Ιατρικό Σύλλογο για εγκατάσταση και εκεί θα πρέπει α. να κάνει αναγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, β. να δηλώσει για ποια Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πρόκειται , λ.χ. ατομικό ιατρείο, συστέγαση με άλλο ιατρείο. Επίσης προκειμένου να διενεργήσει χειρουργική επέμβαση ή οποιαδήποτε άλλη επεμβατική διαδικασία σε ασθενή άλλου Ιατρικού Συλλόγου θα πρέπει να υπάρχει αναγγελία προς τον Ιατρικό Σύλλογο στα τοπικά όρια της αρμοδιότητας του οποίου θα χειρουργήσει. Ορθό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος να διατηρεί ειδικό μητρώο των μελών που έρχονται από άλλους ιατρικούς συλλόγους και οι σύλλογοι να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή σε πόσους ιατρικούς συλλόγους ασκεί πράξεις ο γιατρός.
Θα πρέπει επομένως ο εκάστοτε Ιατρικός Σύλλογος στον οποίο θέλουν να ασκήσουν υπηρεσίες οι γιατροί να γνωρίζει ποια θα είναι η “ενασχόληση” και υπό ποιες προϋποθέσεις και όρους, θα μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Ιδιωτικές Κλινικές, εν προκειμένω της Ρόδου. Και αυτό για να έχει τη δυνατότητα ο Ιατρικός Σύλλογος να γνωρίζει τη νομιμότητα των ενεργειών στα πλαίσια του δικαιώματος και υποχρέωσης πειθαρχικού ελέγχου των γιατρών οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητα, αν λ.χ. τηρούνται οι διατάξεις περί ειδικοτήτων σύμφωνα με Ν.Δ. 3366/1955 και Π.Δ. 415/1994, αν τηρούνται οι κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας (βλ. Α.Ν. 1565/1939, ιδίως Ν. 3418/2005).
 
Πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο γιατρός πρέπει να πιστοποιείται. Δεν αρκεί δηλαδή να έρχεται και να χειρουργεί απλώς, αλλά λ.χ. να φροντίζει για την υγεία του χειρουργημένου ασθενούς τα κρίσιμα 24ωρα που ακολουθούν τη μετεγχειρητική πορεία, ανάλογα εκάστοτε με το είδος και τη βαρύτητα της επέμβασης. Θα μπορούσε λ.χ. να έρχεται και να αφήνει εξειδικευμένο νεότερο χειρουργό. Η αναγγελία επίσης προς τον Ιατρικό Σύλλογο για επεμβάσεις σε ιδιωτική κλινική πρέπει να συνοδεύεται όχι μόνο από βεβαίωση μέλους και ειδικότητας του Ιατρικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από όλη την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ανοίξει ιατρείο για να μπορεί να χειρουργεί και στην ιδιωτική κλινική. Αυτό επιβάλλεται από λόγους προστασίας του ασθενούς και η παράλειψή του μπορεί να στοιχειοθετεί, κατά περίπτωση, ιατρική αμέλεια (πρβλ. ΠΚ 15, 306, 314, 315, 299, 302, άρθρα 2 παρ. 3, 3 παρ. 1, 2 περ. γ, 3, άρθρο 4 περ. 1, 2, 3 Ν. 3418/2005).
Ορθό είναι, επίσης, για λόγους της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα αρχής της ισότητας (Συντ 4 παρ. 1) ο γιατρός αυτός να πληρώνει με την αναγγελία 200 € όπως κάθε γιατρός του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου Ιατρικού Συλλόγου που ανοίγει δεύτερο ιατρείο.
Τακτικά ιατρεία σε ιδιωτική κλινική που διέπονται από τους παραπάνω νόμους δεν μπορούν να λειτουργούν ιατροί από άλλους Συλλόγους εφόσον δεν υπάγονται στους επιστημονικά υπεύθυνους στους οποίους εκδίδεται η άδεια της κλινικής και οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο που έχει την άδεια η κλινική.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ