ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1172 – περί συνεχών κλήσεων για παροχή υπηρεσιών ιδιωτών από το ΕΣΥ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου, με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου κ. __________________, στέλνει το παρακάτω έγγραφο.
«Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Σάμου (ΕΝ.ΕΛ.ΙΑ.) Σάμου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
 
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ____________ έγγραφο διευθύντριας Νοσοκομείου Σάμου κυρίας ___________.
«Από τις 27/07/2012 μέχρι καν 30/07/2012, ο μοναδικός Καρδιολόγος Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» έλαβε αναρρωτική άδεια.
Επειδή στην Καρδιολογική Κλινική και εν γένει στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, δεν υπηρετεί άλλος Καρδιολόγος Ιατρός και εκτός όλων των άλλων περιστατικών, υπάρχει η πιθανότητα προσέλευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, έκτακτου καρδιολογικού περιστατικού.
Παρακαλώ όπως εκ των προτέρων έχουμε την συναίνεσή σας, για την πρόσκληση ιδιωτών Καρδιολόγων Ιατρών της Νήσου Σάμου, ήτοι των ____________, κ ____________, κας ___________ και κ. ___________, οι οποίοι και στα πλαίσια της ιατρικής τους δεοντολογίας, κατά την γνώμη μας δεν μπορούν να αρνηθούν την παροχή υπηρεσίας τους και θα πρέπει όταν καλούνται άμεσα να προσέρχονται χωρίς αντιρρήσεις».
 
Σε απάντησή το κατεπείγον με αρ. πρωτ. __________ έγγραφο κ. ___________, εισαγγελέως Πρωτοδικών, με κοινοποίηση προς τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου και Ιατρικό Σύλλογο Σάμου, που έχει ως εξής.
«Με αφορμή το με αρ. πρωτ. _______________ έγγραφο σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
Αναφορικά με την εκ των προτέρων συναίνεσή μας ως προς την πρόσκληση ιδιωτών. Καρδιολόγων- Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου, αναφέρουμε άτι αυτή δεν είναι απαραίτητη και σε κάθε περίπτωση δεν εδράζεται σε κάποια νομοθετική ρύθμιση.
Περαιτέρω από τις κείμενες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και του Ποινικού Κώδικα προκύπτει ότι υπάρχει νομική υποχρέωση των ιατρών των να παρέχουν ιατρική υπηρεσία αύτη απαιτείται και η μη συμμόρφωση στην ως άνω νομική υποχρέωση συνιστά αφενός παράβαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας αφετέρου και κυρίως αξιόποινη πράξη.           
Λαμβάνοντας υπόψη των ανωτέρω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη παροχής ιατρικής, υπηρεσίας και άρνηση ιατρού να παράσχει αυτή».
 
Επί του ως άνω εγγράφου του κ. εισαγγελέως Πρωτοδικών υπήρξε άμεση αντίδραση της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Σάμου με το από 14.08.2012 έγγραφό της.
«Κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ ΕΝ.ΕΛ.ΙΑ Σάμου στις 13/8/2012 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Εδώ και αρκετό καιρό ιδιώτες Καρδιολόγοι, κυρίως, καλούνται κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης από το Νοσοκομείο Σάμου να παράσχουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, όταν απουσιάζει ο μοναδικός Καρδιολόγος του. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών γίνεται εθελοντικά και, μέχρι στιγμής, χωρίς αμοιβή από το Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το υπ. αρ. 805/27-7-2012 κατεπείγον έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου, το οποίο κοινοποιήθηκε στον ιδιώτη Καρδιολόγο κ. ­­­­­­­­­­­­­­­­­______________, υποχρεούμαστε (προς το παρόν οι ιδιώτες Καρδιολόγοι) να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους ασθενείς του Νοσοκομείου Σάμου με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και του Ποινικού Κώδικα. Σημειώνεται εδώ ότι ιδιώτες Καρδιολόγοι καλούνται καθημερινά σχεδόν, ακόμα και από 40 χιλιόμετρα απόσταση, μέσα στη νύχτα και ενώ ήδη έχουν συμπληρώσει πολλές ώρες εργασίας στο ΙΚΑ ή στο ιατρείο τους πρωί και απόγευμα, να εξετάσουν ασθενείς οι οποίοι είτε διακομίζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είτε νοσηλεύονται ήδη στο Νοσοκομείο και πρέπει να χειρουργηθούν. Επίσης οι ασθενείς που εισάγονται, κατόπιν εντολής του ιδιώτη Καρδιολόγου, στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου πρέπει να παρακολουθούνται καθημερινά από το συγκεκριμένο ιδιώτη συνάδελφο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους για όσο χρονικό διάστημα, δικαιολογημένα, λείπει με αναρρωτική ή άλλη άδεια ο εξαντλημένος μοναδικός Καρδιολόγος του Νοσοκομείου. Αυτό βέβαια δημιουργεί την ηθική υποχρέωση να παρακολουθούνται καθημερινά όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται στην Καρδιολογική Κλινική αλλά και να παρέχεται καρδιολογική εκτίμηση και σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου όταν ζητηθεί Με λίγα λόγια ο ιδιώτης Καρδιολόγος μετατρέπεται εκ των πραγμάτων σε Καρδιολόγο του Νοσοκομείου, χωρίς όμως να υπάρχει καμιά νόμιμη σύμβαση εργασίας με το τελευταίο, ούτε κάποια συγκεκριμένη νομοθετική κάλυψη για πραγματοποίηση σοβαρών ιατρικών πράξεων και συνταγογράφηση εντός του Νοσοκομείου. Επειδή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών προς φορέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπόκειται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, πέραν του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, το συντομότερο δυνατό, εάν νομιμοποιούνται οι ιδιώτες ιατροί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες προς το Νοσοκομείο Σάμου χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ Νοσοκομείου και ιδιωτών ιατρών.
Ειδικότερα ερωτήματα:
1) Η υποχρέωση μας, όπως την τοποθετεί ο κ. Εισαγγελέας, παροχής τέτοιων υπηρεσιών μέσα στο Νοσοκομείο Σάμου, υπόκειται στις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή όχι;
2) Καλύπτεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών από άποψη φορολογικών διατάξεων;
3) Η υπουργική απόφαση “Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους” (ΦΕΚ 1681/τ.Β728-7-2011) δεν πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής, εν προκειμένω για τις έκτακτες ανάγκες του Νοσοκομείου Σάμου; Και εάν η Διοίκηση της αρμόδιας ΔΥΠε δεν το κάνει αυτό δεν υπάρχει και εκεί θέμα παραβίασης των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα;
4) Είναι δυνατό την υποχρέωση για κάλυψη οποιονδήποτε κενών του ΕΣΥ να την επωμιστούν, με επίκληση ποινικών ευθυνών, μεμονωμένοι και ολιγάριθμοι ιδιώτες ιατροί και όχι ένα ολόκληρο Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως προβλέπουν οι οργανικές διατάξεις συγκρότησης του;
Με δεδομένα τα παραπάνω ερωτήματα σας παρακαλούμε να μας παράσχετε το συντομότερο δυνατό τις απαραίτητες, νομικές κυρίως, διευκρινίσεις μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Ι.Σ. Τέλος παρακαλούμε και για τις δικές σας ενέργειες ώστε το παραπάνω πρόβλημα να επιλυθεί στα πλαίσια της νομιμότητας και της εξασφάλισης του συμφέροντος των ασθενών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Σάμου.
Κοινοποίηση: Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Συνημμένα:
1. Κατεπείγον έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου προς το Νοσοκομείο Σάμου με αρ. πρωτ. 805 και ημερομηνία 27-7-2012.
Σάμος, 14 Αυγούστου 2012
Με τιμή
Με εντολή Δ.Σ. ΕΝ. ΕΛ. ΙΑ. Σάμου
______________»
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Η λύση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι καθαρή διοικητική με σεβασμό και προς τον ασθενή και προς τον θεράποντα ιατρό ως άνθρωπο και ως επαγγελματία μέχρι την επιλύσει των προβλημάτων, την πληρώσει τον προβλεπόμενων οργανικών θέσεων καρδιολόγων, θα πρέπει να γίνει πρόταση προς τους ιδιώτες αν το επιθυμούν οι ίδιοι με προγραμματική σύμβαση και ανάθεση έργου λογού του κατεπείγοντος, ορίζοντας χρόνο και τόπο παροχής υπηρεσιών και τοιχοι εφημερίες ετοιμότητας για τα επείγοντα περιστατικά. Αν κάνεις από τους ιδιώτες ιατρούς δεν επιθυμεί να συνεργαστεί, όπως έχει δικαίωμα (Συντ. 2 παρ. 1, 5 παρ. 1) τότε θα πρέπει να κλείσει η καρδιολογική κλινική και τα επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά και να διακομίζονται σε άλλες οργανωμένες καρδιολογικές μονάδες ή ΜΕΘ κατά περίπτωση. Τότε μόνο η διοίκηση θα επιδείξει το κατάλληλο σεβασμό προς τον ασθενή και το γιατρό τόσο το νοσοκομειακό όσο και του ελευθέρου επαγγελματία.  

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...