ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1174 – περί πειθαρχικών διαδικασιών
 
 
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω, με έγγραφο που υπογράφεται από την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κω κυρία ___________ και το Γενικό Γραμματέα κ. ________, στέλνει το παρακάτω έγγραφο.
«Παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:
1.         Εάν μέλος του ΔΣ το οποίο έχει καταγγείλει τον ιατρικό Σύλλογο στον εισαγγελέα και έχει προβεί επανειλημμένως (και παρά τις συστάσεις μας) σε απαξιωτικά και δυσφημιστικά δημοσιεύματα στον τύπο που αφορούν τη λειτουργία του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να εξαιρεθεί από τις συνεδριάσεις του ΔΣ μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πειθαρχικού του ΙΣ Αθηνών, δεδομένου ότι:
-Ο συγκεκριμένος ιατρός έχει παραπεμφθεί από τον ΠΙΣ στο πειθαρχικό του ΙΣ Αθηνών και εκκρεμεί η απόφαση
-Η φυσική του παρουσία δυσχεραίνει και παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων του ΔΣ.
2.         Ιατρός με ειδικότητα φυσίατρου που λειτουργεί ιδιωτικό ιατρείο στην Κω αν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και επιστημονικά υπεύθυνη σε Κέντρο Ελάχιστης Μονάδας Ιατρικής Αποκατάστασης που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη».
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
1. Το δικαίωμα που έχει η Γ.Σ. του Ι.Σ. (όπως φαίνεται με νομολογία του ΣτΕ) είναι με αιτιολογημένη απόφαση να απομακρύνει μόνιμα το γιατρό όχι με απλή απομάκρυνσή του για κάποιο χρονικό διάστημα (όπως είναι το προβαλλόμενο αίτημα), αλλά με μόνιμη αντικατάστασή του μετά από αιτιολογημένη απόφαση.
 
2. Γιατρός με ειδικότητα φυσίατρου (ή και άλλης ειδικότητας, κατά περίπτωση) έχει δικαίωμα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που έχει προσβάλει ο ΠΙΣ, να λειτουργεί ιδιωτικό ιατρείο στην ΚΩ και να είναι και επιστημονικά υπεύθυνη σε Κέντρο Ελάχιστης Μονάδας Ιατρικής Αποκατάστασης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσει τις ως άνω αναφερόμενες διαδικασίες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...