ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1175 – περί διπλού ρόλου (παραγγέλων και εκτελών) ιατρου στο ΕΣΥ
 
                             ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Με το με αρ. πρωτ. 461/10.10.2012 έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων, υπογραφόμενο από τους κ.κ. _________, Πρόεδρο και ____________, Γενικό Γραμματέα τίθεται το εξής αναδιατυπωμένο ερώτημα.
«Σε συνέχεια του προηγουμένου εγγράφου, και κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων με το Νομική Σύμβουλο κ. Χάρη Πολίτη ερωτάσθε.
1. Ο φυσίατρος κ. __________ μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έλαβε άδεια ως επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου Α.Α. Άγιος Λουκάς. Δύναται να παραγγέλει Φ/Θ πράξεις ο ίδιος και να εκτελούνται στον ίδιο χώρο που είναι υπεύθυνος;
Δηλαδή γίνεται ο ίδιος ιατρός να είναι παραγγέλλων και εκτελών;».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο γιατρός, προκειμένου να μην παραβαίνει το καθήκον που προκύπτει από την αρχή της αναλογικότητας που επιτάσσει η έννομη τάξη, πρέπει ο ίδιος να ζητήσει εξαίρεση του να κατέχει και τη θέση του γιατρού που δίνει εντολή θεραπείας και του παρέχοντος τη θεραπεία και έτσι να δημιουργεί δυνατότητες καταχρηστικής άσκησης του λειτουργήματός του.  Έχει δικαίωμα δε ο ίδιος να επιλέξει αν θα είναι ο γιατρός που δίνει εντολή ή γιατρός που θα εκτελεί τα θεραπευτικά σχήματα.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ