ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1182 – περί πειθαρχικών διαδικασιών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου θέτει το παρακάτω ερώτημα.
«Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Θα παρακαλούσαμε να ελέγξετε μέσω του Νομικού Συμβούλου του Π.Ι.Σ. κατά πόσο έχει ρητή υποχρέωση το Δ.Σ. του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου σε περιπτώσεις άσκησης Ποινικής Δίωξης να παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για έλεγχο τις αντίστοιχες υποθέσεις ή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να περιμένει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση και έπειτα να αποφανθεί».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εφόσον εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον γιατρού το Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο ο γιατρός είναι εγγεγραμμένος ή ήταν εγγεγραμμένος κατά την τέλεση της πράξης, πρέπει να λάβει την απόφαση να παραπέμψει με ορθό κατηγορητήριο το γιατρό προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, και αυτό έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει την αναστολή ή μη της πειθαρχικής δίωξης, εφόσον υφίσταται εκκρεμής ποινική δίωξη και μέχρι του πέρατος αυτής (άρθρο 58 παρ.1 εδ.3, 62 παρ.1, ΣτΕ 4043/2008).

Αν τελεσιδικήσει η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου και είναι αθωωτική για το γιατρό (ή αυτός απαλλαγεί με διάταξη εισαγγελέως, με βούλευμα), τότε υποχρεούται αμελλητί το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου (δέσμια πλέον αρμοδιότητα) να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.


Αν τελεσιδικήσει η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου και είναι καταδικαστική για το γιατρό, υποχρεούται το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου (δέσμια πλέον αρμοδιότητα) να στείλει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ισχύει πλέον και για τα δύο όργανα, Δ.Σ. και Π.Σ. η ετήσια προθεσμία για εκδίκαση της υπόθεσηςτου άρθρου 58 παρ. 1 εδ. 3 Β.Δ. 11.10/7.11.1957.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ