ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1183 – περί πειθαρχικών διαδικασιών
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας θέτει το παρακάτω ερώτημα.
«Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Σας πληροφορούμε ότι:
α. Με σχετικές αποφάσεις το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρέπεμψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας τρείς περιπτώσεις Μελών του.
β. Το πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συνήλθε μέχρι σήμερα για την εκδίκασή τους.
γ. Σημειώνεται ότι στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές αποφάσεις έχουν διαβιβασθεί στο Π.Σ. πριν από ένα έτος (η μία από αυτές εκκρεμεί από την θητεία του προηγούμενου Π.Σ.) και η παραπομπή της τρίτης περίπτωσης έγινε σχετικά πρόσφατα.
γ. Εκτιμούμε ότι υπάρχει κάποια απροθυμία και γενικά δυσκολία στην σύγκλιση του Π.Σ. με την απαιτούμενη απαρτία για την εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων.
δ. Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε κ. Πρόεδρε να έχουν την άποψη σας σχετικά για τις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειές μας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA

Εφόσον τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου κωλύονται, θα πρέπει να ισχύσουν οι έννομες συνέπειες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (60 παρ. 4 σε συνδ. με 59 παρ. 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957), δηλαδή η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και αυτό να ορίσει Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Ιατρικού Συλλόγου.

 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ