ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1187 – περί διπλής ειδικότητας, πραγματογνωμοσύνης, εκτρώσεων σε ιδ. ιατρειο, διοικητικό εφετείο
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ______________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω με αριθμ. πρωτ. ­­­­________, και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Τα ερωτήματα έχουν ως εξής (σημ. απαντώνται το καθένα ξεχωριστά, για λόγους διευκόλυνσης:
«1.Συνάδελφος που έχει την ειδικότητα Νευρολόγος-Ψυχίατρος αποκτηθείσα πριν το 1985, μπορεί να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον διπλό τίτλο ειδικότητας»;
 
2.Ιατρός ελεγκτής ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα να παραπέμπει τους ασφαλισμένους-ασθενείς που προσκομίζουν παραπεμπτικά για θεώρηση προς επανεξέταση από ιατρό συναφούς ειδικότητας του ΕΟΠΥΥ, για να κρίνει την αναγκαιότητα ή μη της υλοποίησης των εργαστηριακών εξετάσεων (πχ φυσιοθεραπειών), ούτως ώστε να προβεί στην θεώρηση του παραπεμπτικού;
 
3.Ποιό είναι το νομικό πλαίσιο, αν υπάρχει, για διενέργεια έκτρωσης σε ιδιωτικό ιατρείο;
4. Μπορεί να γίνει ένσταση ιατρού κατά της απόφασης του ιατρικού συλλόγου σε θέμα που τον αφορά και δεν τον ικανοποιεί;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Σήμερα έχουν ξεχωρισθεί οι ειδικότητες νευρολόγου και ψυχιάτρου. Όμως θα πρέπει να δούμε το ζήτημα με επιείκεια και επομένως ο νευρολόγος-ψυχίατρος που έλαβε άδεια με βάση άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1193/1981μπορούμε να δεχθούμε, ότι εφόσον το γνωστικό του αντικείμενο ήταν τότε αναπόσπαστο, μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο «νευρολογίας-ψυχιατρικής».
2. Ο ιατρός ελεγκτής του ΕΟΠΥΥ έχει καθήκον να διαφυλάσσει τον ασφαλιστικό οργανισμό από περιττά έξοδα. Όμως το δικαίωμά του εναντλείται είτε στο να αποδεχθεί είτε να απορρίψει τη διενέργεια φυσιοθεραπειών. Δεν έχει δικαίωμα να μετατρέψει άλλο γιατρό σε πραγματογνώμονα, γιατί α. δεν προκύπτει από διάταξη νόμου, β. με αυτό τον τρόπο προσβάλλει την αρχή της συνταγματικής ισότητας (Συντ 4 παρ. 1) και γ. καθιστά τον άλλο γιατρό πραγματογνώμονα, ως μη όφειλε.
3. Είναι παράνομη η διενέργεια τεχνητής διακοπής κύησης σε ιδιωτικό ιατρείο. Χρειάζεται κλινική ΕΣΥ ή ιδιωτική κλινική με άδεια, σύμφωνα με την ως άνω ΥΑ. Στη λέξη «ανεπίτρεπτα» συμπεριλαμβάνεται και η διενέργεια της διακοπής της κύησης σε ιδιωτικό ιατρείο. Ας σημειωθεί ότι οι ποινικές κυρώσεις είναι βαρύτατες.
4. Ο γιατρός που θεωρείται ότι τα έννομά του συμφέροντα προσβάλλονται από απόφαση Ιατρικού Συλλόγου έχει δικαίωμα να προσφύγει και απευθείας στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο για την ακύρωση αυτής της απόφασης (Π.Δ. 18/1989 ΦΕΚ 8 Α’/9.1.1989).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ