ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1190 – περί αδειοδότησης Κοινωνικού Ιατρείου

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

 
Προς
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. __________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας με αρ. πρωτ. ________, (ΑΠ ΠΙΣ: ________ και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θήβας αναφέρει τα εξής:
Σας διαβιβάζουμε «το αίτημα αδειοδότησης Κοινωνικού Ιατρείου στη Δόμβραινα» σχετικά με την ίδρυση κοινωνικού ιατρείου και στελέχωσή του, προκειμένου να γνωμοδοτήσετε για το σύννομο του αιτήματος αυτού και τις περαιτέρω δικές μας ενέργειες.
Το αίτημα αναφέρει τα εξής:
«Όπως σας ανέφερα στο τηλέφωνο το Πρόγραμμα Δράσης της εταιρείας μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) περιλαμβάνει και δράσεις για την Κοινωνία όσο και οι εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ επιχειρήσεις ____________ και __________.
Έτσι οι εταιρείες μας, μετά από έρευνα που έγινε στην περιοχή, αποφάσισαν από κοινού να συνδράμουν τη Δημοτική Ενότητα της Θίσβης με την περιοχή ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους της και ζητήσαμε από το Δήμο Θηβαίων την παραχώρηση κατάλληλου χώρου για κοινωνικό ιατρείο που στεγάζει παθολόγο και παιδίατρο ορισμένες ώρες μια φορά την εβδομάδα.
Ο Δήμος με απόφαση του μας παραχωρεί 3 αίθουσες Λυκείου Δόμβραινας για χρήση Κοινωνικού Ιατρείου με την προϋπόθεση να λειτουργεί μετά το πέρας της λειτουργίας του σχολείου.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, λόγο αρμοδιότητας, ποιά η διαδικασία αδειοδότησης λειτουργίας του παραπάνω Κοινωνικού Ιατρείου  
 Με εκτίμη
Δρ ___________».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η έννοια του κοινωνικού ιατρείου δεν υπάρχει θεσμοθετημένη και ως έχουσα διαφορά με τις υπόλοιπες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Θα πρέπει επομένως να τηρηθούν οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 ΦΕΚ Α’ 70/10.04.2011 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)», ιδίως οι διατάξεις των παρακάτω άρθρων.
 
Η κοινωνική αυτή προσφορά θα πρέπει και εκ των προτέρων να προσδιορίζεται και να ελέγχεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και άλλα ελεγκτικά όργανα, λ.χ. υπηρεσίες σε οικονομικά αδύναμους με πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας κλπ. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε αυτές οι ομάδες ή αυτοί οι ασθενείς να μην έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, ώστε να παρέχεται στην πραγματικότητα κοινωνικό έργο και να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...