ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1196 – περί χορήγησης κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ιδιας ειδικότητας

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

Προς
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων με αρ. πρωτ. _________, (ΑΠ ΠΙΣ: _________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ερωτά τα εξής:
Κατόπιν πολλών αιτήσεων ιατρών-μελών του Συλλόγου μας, και ιατρών μελών άλλων Συλλόγων όμορων ή και απομακρυσμένων νομών για λειτουργία ιατρείων στα όρια αρμοδιότητας του Συλλόγου μας παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί, ιατροί να χρησιμοποιούν ως έδρα εγκατάστασης και λειτουργίας του ιατρείου την ίδια διεύθυνση,
Έτσι έχουμε αιτήσεις προς τον Σύλλογό μας για λειτουργία ιατρείου στην ίδια διεύθυνση από 4 ιατρούς με το αιτιολογικό ότι θα χρησιμοποιούν το ιατρείο σε διαφορετικό ωράρια και διαφορετικές ημέρες.
ΕΡΩΤΗΜΑ:       Είναι νόμιμη η αίτηση τους; 
Ποια είναι η δική μας νομότυπη απάντηση;
Μέχρι ποιόν αριθμό δύνανται οι ιατροί να χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο;»
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1.Η αίτηση των αιτούντων είναι νόμιμη, αν πρόκειται για γιατρούς της ίδιας ειδικότητας.
2. Αυτή θα είναι και η νόμιμη απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων.
3. Ο νόμος δεν θέτει όριο στον αριθμό, επομένως θεωρητικά μπορεί να είναι απεριόριστος. Όμως περιορισμός υπάρχει ως προς τα εξής:
Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να ασκούν την ιατρική πάνω από ένας γιατρός στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα και ώρα. Θα πρέπει επομένως οι αιτούντες γιατροί να δηλώνουν προς τον Ιατρικό Σύλλογο ημέρες και ώρες που κάθε γιατρός θα ασκεί την ιατρική στο χώρο ιατρείου.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...