ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1197 – περί ιατρικής διαφήμισης, ιατρικής δεοντολογίας

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

 
Προς
                                                Πρόεδρος Π.Ι.Σ.
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. _________  έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφαμε αριθμ. πρωτ. _________ (ΑΠ ΠΙΣ ________) και _________ (ΑΠ ΠΙΣ: _______) έγγραφα του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου και θα ήθελε να έχει τη γνωμοδότησή μας:
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου ερωτά τα εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες τα ΜΜΕ της Μυτιλήνης και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με μεγάλο ιδιωτικό ιατρικό – νοσηλευτικό κέντρο που λειτουργεί στην πόλη Αδραμύττιο της Τουρκίας (απέναντι της Λέσβου – Μικρασιατική παράλια). Τα δημοσιεύματα αυτά ουσιαστικά παίρνουν την μορφή διαφήμισης για το συγκεκριμένο νοσηλευτικό κέντρο.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά με τη νομιμότητα τέτοιων δημοσιευμάτων – διαφημίσεων και για τις απαραίτητες δράσεις του Ιατρικού Συλλόγου πέραν των ανακοινώσεων – δελτίων τύπων τα οποία είναι αυτονόητο ότι θα σας κοινοποιηθούν».
«Σε συνέχεια του από ____________  εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφορεί στην πόλη μας διαφημιστικό φυλλάδιο με ζακέτα προσφορών ιατρικών εξετάσεων σε διαγνωστικό κέντρο νοσοκομείου στo Αδραμύττιο της Τουρκίας με αναφορά σε τιμές. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται από γραφείο της πόλης μας.
Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως στα παρακάτω :
1.Υπάρχει παραβίαση των κειμένων διατάξεων περί ιατρικής διαφήμισης;
2.Υπάρχει παράβαση των κανόνων ιατρικής δεοντολογίας;
3.Σε ποιες νομικές ενέργειες μπορούμε να προβούμε ως σύλλογος για να προστατέψουμε τα μέλη μας;»
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Υφίσταται τόσο παράνομη διαφήμιση, όσο και αθέμιτος ανταγωνισμός, για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δεν μπορεί να ελεγθχεί από τους μηχανισμούς που προβλέπει το ελληνικό δίκαιο.
Δεδομένου του ότι πρόκειται για εταιρεία ισχύουν και τα περί αθεμίτου ανταγωνισμού του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 (πρβλ. και ΜΠρΡεθύμν 925/2003 ΕΕμπΔ 2004, 621).
Μπορεί να υπάρξει προσφυγή ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών καθώς και αγωγή ενώπιον των αστικών δικαστηρίων προς τους εκπροσώπους της αλλοδαπής εταιρείας, αν υπάρχουν, καθώς και σε αυτούς που προσφέρουν το διαφημιστικό χώρο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ