ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1199 – περί συστέγασης μαιευτικού-γυναικολογικού ιατρείου και παιδοοδοντιατρείου

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

 
Προς
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
 
                                                ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. _________  έγγραφό του, μας διαβιβάζει το με αρ. πρωτ. ________________ έγγραφο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. οικ. ____________) που προκλήθηκε με βάση το με αρ. πρωτ. _____________  έγγραφο κ. ___________ και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
 
Θέμα :«Ζητούνται απόψεις σχετικά με τη συστέγαση μαιευτικού-γυναικολογικού ιατρείου και παιδοοδοντιατρείου»
«Σας αποστέλλουμε το από ___________  έγγραφο του ιατρού _________ και παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας επί των ερωτημάτων που τίθενται σε αυτό σχετικά με τη συστέγαση μαιευτικού-γυναικολογικού ιατρείου και παιδοοδοντιατρείου, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 (παράρτημα Α παρ. 7 εδαφ, 3) τα ιατρεία παιδιατρικό, ψυχιατρικό και δερματολογικό-αφροδισιολογικό πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5 m2.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
____________»
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Τα κριτήρια συστέγασης η θετική γνώμη των οικείων Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων, η οποία πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Θα ελέγχει εάν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας και ιδίωςγγ.ιδίως (εμφαντικά) εάν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού.
 
Για αυτό το λόγο και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέπεμψε το ερώτημα προς τους Ιατρικούς Συλλόγους, επειδή αυτοί έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα να ελέγξουν τα ως άνω τρία κριτήρια με πλήρως αιτιολογημένη άποψη.
Κάθε φορά επομένως θα πρέπει να εξετάζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο αιτιολογημένα α. αν τηρούνται οι κανόνες του Π.Δ. 84/2001, όπως σήμερα ισχύει, β. αν τηρούνται οι κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και γ. και το σημαντικότερο, αν διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνώμη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος, κατά τα ανωτέρω, έχει την αποφασιστική για αυτό αρμοδιότητα. Ο Ιατρικός Σύλλογος στην απόφαση που θα εκδώσει έχει δικαίωμα να λάβει γνώμη και ειδικών πραγματογνωμόνων, λ.χ. παθολόγων,λοιμωξιολόγων, μικροβιολόγων κλπ.
Θα κρίνει επομένως αν υπάρχει κίνδυνος σε μια έγκυο λ.χ. να της μεταδοθεί ερυθρά από παιδί που αναμένει στο παιδοοδοντιατρικό ιατρείο ή ανεμοβλογιά. Θα εξετάσει επίσης ποιες νόσους πιθανώς μια έγκυος μπορεί να μεταδώσει στα παιδιά που αναμένουν στο παιδοοδοντιατρικό εργαστήριο. Αν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος, (σημ. τα κριτήρια θα είναι πάντοτε με βάση την ιατρική επιστήμη) τότε θα πρέπει να προβλέψει να υπάρχουν ξεχωριστές αίθουσες αναμονής. Αν κρίνει πως δεν υπάρχει κίνδυνος, τότε θα εκδώσει απόφαση να υπάρχει ενιαίος χώρος αναμονής ασθενών.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...