ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1181 – περί εγγραφής κ συνδρομης σε πολλούς Ι.Σ, ελάχιστης αμοιβής ιατρών, ελευθεροεπαγγελματιών
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207,e-mail:chpolitis@gmail.com
Προς
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Μας γνωστοποιούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών τα εξής (η απάντηση δίδεται ξεχωριστά σε κάθε ερώτημα):
«Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και κατόπιν στην έκτακτη Γεν. συνέλευση στις 7/11/2012 τα συζητήσαμε διεξοδικά, αλλά προέκυψαν μερικά νέα που θέλουν διευκρίνιση:
1.Ένας Ιατρός που γράφεται π.χ. σε έξι διαφορετικούς Συλλόγους μπορεί να ψηφίζει και στους έξι;
 
2. Εκτός από την δαπάνη των 200€ για το άνοιγμα του Ιατρείου του, τι συνδρομή θα πληρώνει στον Σύλλογο; Αυτός που θα είναι εγγεγραμμένος στο “ειδικό μητρώο” μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να τον υποχρεώσει να πληρώνει διπλάσια ή πολλαπλάσια συνδρομή μέλους προκειμένου να δυσχεραίνονται οι επεκτατικές σκέψεις συναδέλφων του κέντρου προς την περιφέρεια;
 
3.Γνωρίζουμε ότι η Κ.Υ.Α. της 16 Δεκεμβρίου του 2011 ορίζει ως ελάχιστη αμοιβή Ιατρικής επισκέψεις τα 10€και ότι έκαστος Ιατρός μπορεί να αμείβεται το ελάχιστο με 10€ ή να μην παίρνει αμοιβή (δωρεάν). Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο μερικοί να παίρνουν αμοιβή 5€ ή και 2€ για αντιγραφή φαρμάκων κ.τ.λ., αυτό δεν αντίκειται στον κανόνα της Ιατρικής δεοντολογίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού; ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο; Έχει ή δεν έχει αρμοδιότητα ο Ιατρικός Σύλλογος να ζητήσει από αυτά τα μέλη του να προσκομίσουν τα μπλοκ Α.Π.Υ. για έλεγχο και παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο για παράβαση του άρθρου περί αθέμιτου ανταγωνισμού;
 
4.Σας αποστέλλω έγγραφο του ΣΕΓΑΣ προς τις ομοσπονδίες του στην περιφέρεια όπου πράγματι δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά την υπογραφή των πιστοποιητικών αυτών. Παράκληση να γνωμοδοτήσει ο Νομικός Σύμβουλος και εάν δύναται ένας ιδιώτης παιδίατρος -καρδιολόγος- παθολόγος κ.τ.λ. που δεν έχει καμιά σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να υπογράφει τα πιστοποιητικά αυτά. Διότι πιστεύουμε ότι βάσει του άρθρου 5 §1 της Ιατρικής δεοντολογίας ότι δύνανται. Επειδή όμως στο τέλος της παραγράφου υπάρχει η φράση «Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν», ζητούμε περαιτέρω εξηγήσεις»;
1. Εχει επιτραπεί (με την επιφύλαξη του αν με απόφαση του ΣτΕ καταργηθεί ο νόμος) σε καθένα γιατρό να μετέχει περισσότερων Ιατρικών Συλλόγων, τότε αυτός, κατά το δυνατόν και τηρουμένων των αναλογιών θα έχει δικαίωμα να ψηφίζει σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους που είναι εγγεγραμμένος στις αρχαιρεσίες για εκλογή μελών Δ.Σ. και βεβαίως να συμμετέχει και με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου. Εκείνο που δεν μπορεί όμως να πράττει είναι να ψηφίζει για εκλέκτορες του Π.Ι.Σ., γιατί θα χρειαστεί να ψηφίσει το ίδιο ή άλλα πρόσωπα περισσότερες της μιας φορές, νοθεύοντας έτσι, δυνητικά, το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο γιατρός επομένως, με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφει ότι ψηφίζει για εκπροσώπους του ΠΙΣ σε συγκεκριμένο Ιατρικό Σύλλογο, και μάλιστα, ορθότερο είναι, για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, να ψηφίζει για υποψηφίους στον ΠΙΣ στον πρώτο Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.
2. Για λόγους ισότητας (Συντ 4 παρ. 1) θα πρέπει και αυτοί να καταβάλουν ποσόν ίσον με το ποσόν που καταβάλλει ο εγγεγραμμένος γιατρός σε έναν Ιατρικό Σύλλογο, με το παλαιότερο καθεστώς (βλ. άρθρα 14 επ. Α.Ν. 1565/1939, 6 Ν. 3418/2005). Το να καταβάλλουν ποσό μεγαλύτερο μπορεί να κριθεί αντισυνταγματικό.
3.Αυτό σημαίνει ότι αντί υπηρεσίας δωρεάν μπορεί ο γιατρός σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορίας ή οικονομικής αδυναμίας του ασθενούς ή επειδή είναι άνεργος, άτομο με αναπηρία κλπ. να λαμβάνει αμοιβή μικρότερη (όχι αναγκαστικά δωρεάν). Αυτό όμως θα πρέπει να αναγράφεται στην Α.Π.Υ. ως έκπτωση. Ας σημειωθεί δε ότι δεν επιτρέπεται ενγένει η δικαιολογία για την έκπτωση ότι δήθεν ο γιατρός συνταγογράφησε επαναλαμβανόμενη συνταγή. Η επαναλαμβανόμενη συνταγή χωρίς εξέταση και έλεγχο του ασθενούς δεν είναι επιτρεπτή, λ.χ. για σακχαρώδη διαβήτη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, υπέρταση, χρειάζεται κάθε φορά εκ νέου αξιολόγηση και όχι «τυφλή» ή «εν λευκώ» αντιγραφή προηγούμενης συνταγής, που εξοικονομεί χρόνο στον ασθενή. Αυτή είναι μη επιτρεπόμενη, «κακή» ιατρική και πολύ περισσότερο δεν δικαιολογεί την έκπτωση προς τον ασθενή.
Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των Α.Π.Υ. των γιατρών στα πλαίσια προανακριτικής διαδικασίας, με μία επιφύλαξη για την προσφυγή του γιατρού προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία όμως πιστεύουμε ότι θα χορηγήσει την άδεια, όπως τη χορηγεί και σε περιπτώσεις της ποινικής προανακριτικής διαδικασίας.
4.Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.
Πρέπει να γίνονται δεκτά τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...